Regulamin


Serwis korzysta z cookies


I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE


 1. Operatorem serwisu www.adradar.pl („Serwis”) jest firma informatyczna Invicorp sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 58/62, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000506453, NIP 7010421942, kapitał zakładowy 6000,00 zł („Usługodawca”), info@adradar.pl
 2. Rejestracja w Serwisie jest jednoznaczna z akceptacją wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Usługodawca świadczy usługę drogą elektroniczną, na co Użytkownik wyraża zgodę.

II. FUNKCJONALNOŚĆ SERWISU


 1. Serwis prezentuje aktualne oferty sprzedaży oraz wynajmu mieszkań opublikowane na następujących portalach ogłoszeniowych:
  - Domiporta.pl
  - Gumtree.pl
  - Gratka.pl
  - Morizon.pl
  - OLX.pl
  - Otodom.pl
  - Szybko.pl
 2. Usługodawca dokłada starań aby w Serwisie widoczne były wszystkie wymienione w ustępie 1 oferty, z zastrzeżeniem ust. 3. Jednak ze względu na ograniczenia technologicznie nie zawsze jest to możliwe. Nieznalezienie przez Serwis opublikowanej w tych portalach oferty nie może być przedmiotem roszczeń.
 3. Domyślnie oferty zamieszczone w portalach w ciągu ostatnich 14 dni nie są widoczne. Istnieje jednak opcjonalna możliwość wykupienia konta PREMIUM, w której to ograniczenie jest zniesione. Koszt wykupienia konta PRO to 79,00 zł, a PREMIUM to 19,90 zł za 30 dni. Cena zawiera podatek VAT. Płatności obsługuje Dotpay SA.
 4. Serwis stosuje zaawansowane algorytmy w celu zgrupowania ofert dotyczących tych samych nieruchomości. Możliwe są jednak dwie sytuacje:
  a) Ta sama oferta będzie widoczna w Serwisie wielokrotnie
  b) Inne w rzeczywistości oferty zostaną zgrupowane jako identyczna
  Usługodawca dokłada starań aby takie sytuacje nie miały miejsca, jednak wystąpienie takiej sytuacji nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń.

III. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI


 1. Serwis przechowuje dane osobowe Użytkowników w postaci ich adresów e-mail jedynie w celu:
  a) prawidłowego świadczenia usług
  b) wysyłania powiadomień o nowych ofertach spełniających kryteria zadane przez Użytkownika z określoną przez Użytkownika częstotliwością
  c) Okazjonalnie – informowania o nowych funkcjonalnościach w Serwisie.
 2. Serwis nie udostępnia oraz nie sprzedaje zarówno firmom, jak i osobom prywatnym danych osobowych Użytkowników.
 3. Dane osobowe Użytkowników podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 4. Dane osobowe są chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz ich zniszczeniem poprzez odpowiednie ich zabezpieczenia organizacyjne i techniczne.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
 2. Usługodawca poinformuje Użytkownika o każdej zmianie w regulaminie w momencie logowania do Serwisu.
 3. Usługodawca może w każdym czasie zaprzestać świadczenia usług.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu, w przypadku bieżącej obsługi serwisu oraz jego oprogramowania, aktualizowania oprogramowania, wprowadzania nowych funkcjonalności, prac konserwacyjnych.