Regulamin


Serwis korzysta z cookies


I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE


 1. Operatorem serwisu www.adradar.pl („Serwis”) jest firma informatyczna Uniradar sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 58/62, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000825245, NIP 5213888348, kapitał zakładowy 7500 zł („Usługodawca”), info@adradar.pl
 2. Rejestracja w Serwisie jest jednoznaczna z akceptacją wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Usługodawca świadczy usługę drogą elektroniczną, na co Użytkownik wyraża zgodę.

II. FUNKCJONALNOŚĆ SERWISU


 1. Serwis prezentuje aktualne oferty nieruchomości opublikowane na ogólnopolskich oraz regionalnych portalach ogłoszeniowych, w tym:
  - adresowo.pl
  - domiporta.pl
  - gethome.pl
  - gratka.pl
  - lento.pl
  - morizon.pl
  - nieruchomosci-online.pl
  - olx.pl
  - okolica.pl
  - otodom.pl
  - sprzedajemy.pl
  - szybko.pl
  - tabelaofert.pl
 2. Usługodawca dokłada starań aby w Serwisie widoczne były wszystkie dostępne na przeszukiwanych portalach oferty sprzedaży mieszkań, domów, gruntów oraz nieruchomości komercyjnych z rynku wtórnego, a także wynajmu mieszkań, domów i nieruchomości komercyjnych. Ze względu na ograniczenia technologicznie nie zawsze jest to możliwe. Nieznalezienie przez Serwis opublikowanej w przeszukiwanych portalach oferty nie może być przedmiotem roszczeń.
 3. Dostęp do pełnej bazy danych ofert sprzedaży dostępny jest dopiero po wykupieniu konta płatnego. Koszt wykupienia konta PRO to 599,00 zł za 365 dni lub 399,00 zł za 180 dni, a PREMIUM to 99,00 zł za 30 dni. Cena zawiera podatek VAT. Płatności obsługuje Dotpay SA.
 4. Serwis stosuje zaawansowane algorytmy w celu zgrupowania ofert dotyczących tych samych nieruchomości. Możliwe są jednak dwie sytuacje:
  a) Ta sama oferta będzie widoczna w Serwisie wielokrotnie
  b) Inne w rzeczywistości oferty zostaną zgrupowane jako identyczna
  Usługodawca dokłada starań aby takie sytuacje nie miały miejsca, jednak wystąpienie takiego zdarzenia nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń.
 5. Użytkownik może korzystać z ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie jedynie dla własnych celów, związanych z operacjami na rynku nieruchomości. Wszelkie próby masowego kopiowania, rozpowszechniania oraz udostępniania osobom trzecim tych treści bez autoryzacji stanowią naruszenie niniejszego regulaminu i będą skutkować czasowym lub trwałym odłączeniem usługi.
 6. Próby automatycznego pobierania informacji zamieszczonych w Serwisie, np. przy pomocy tzw. robotów, stanowią naruszenie regulaminu i skutkować będą wyłączeniem usługi bez ostrzeżenia.

III. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI


 1. Od momentu założenia konta w Serwisie do momentu jego usunięcia serwis przechowuje dane osobowe Użytkowników w postaci ich adresów e-mail jedynie w celu:
  a) prawidłowego świadczenia usług
  b) wysyłania powiadomień o nowych ofertach spełniających kryteria zadane przez Użytkownika z określoną przez Użytkownika częstotliwością
  c) Okazjonalnie – informowania o nowych funkcjonalnościach w Serwisie.
 2. Serwis nie udostępnia oraz nie sprzedaje zarówno firmom, jak i osobom prywatnym danych osobowych Użytkowników.
 3. Dane osobowe Użytkowników podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 4. Dane osobowe są chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz ich zniszczeniem poprzez odpowiednie ich zabezpieczenia organizacyjne i techniczne.
 5. Administratorem danych osobowych jest Uniradar sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 58/62, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000825245, NIP 5213888348, kapitał zakładowy 7500 zł, info@adradar.pl
 6. Administrator danych osobowych zapewnia możliwość skorzystania z prawa do bycia zapomnianym. Aby skorzystać z tego prawa należy zgłosić chęć usunięcia swojego konta.
 7. Serwis wykorzystuje pliki cookies ważne przez 2 lata dostarczane przez Google Analytics w celu analizy statystycznej ruchu na stronie.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
 2. Usługodawca poinformuje Użytkownika o każdej zmianie w regulaminie w momencie logowania do Serwisu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Usługodawca może w każdym czasie zaprzestać świadczenia usług.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu, w przypadku bieżącej obsługi serwisu oraz jego oprogramowania, aktualizowania oprogramowania, wprowadzania nowych funkcjonalności, prac konserwacyjnych.

Ostatnia zmiana: 2021-02-23