Statystyki licytacji komorniczych nieruchomości


Choć w czerwcu ogłoszono więcej licytacji komorniczych niż w maju, to ogólnie liczba licytacji stopniowo maleje. A że komornik też człowiek i musi kiedyś odpocząć, należy spodziewać się obecnie dalszych, wakacyjnych spadków.


Licytacje komornicze mieszkań

Wykres przedstawia wyraźny spadek liczby licytacji komorniczych mieszkań od szczytu w sierpniu 2022 roku, kiedy liczba licytacji wyniosła prawie 700. Od tego czasu obserwujemy stopniowy spadek, który stabilizuje się na poziomie około 350-400 licytacji miesięcznie w pierwszej połowie 2024 roku. Ten trend spadkowy sugeruje możliwą poprawę sytuacji finansowej właścicieli nieruchomości. Dodatkowo widoczne są sezonowe fluktuacje, z mniejszą liczbą licytacji w okresach wakacyjnych oraz zimowych. Ogólnie, dane wskazują na stabilizację rynku, choć dalsza analiza jest wskazana, aby potwierdzić te obserwacje.


Licytacje komornicze domów

Zestawienie pokazuje liczbę licytacji komorniczych domów od września 2021 do czerwca 2024 roku. Widać wyraźny wzrost do szczytu w sierpniu 2022 roku, gdzie liczba licytacji osiągnęła blisko 800. Od tego momentu liczba licytacji zaczęła stopniowo maleć, stabilizując się na poziomie około 350-400 w miesiącu w 2024 roku. Trend spadkowy może wskazywać na poprawę kondycji finansowej właścicieli domów. Warto zauważyć sezonowe wahania, z mniejszą liczbą licytacji w okresach zimowych i letnich. Ogólnie, sytuacja na rynku domów wydaje się stabilizować, co może być pozytywnym znakiem na przyszłość.


Licytacje komornicze działek

Rysunek przedstawia liczbę licytacji komorniczych działek od września 2021 roku do czerwca 2024 roku. Przez większość tego okresu, liczba licytacji oscylowała wokół 500-600 miesięcznie, z zauważalnymi sezonowymi wahaniami. Od września 2022 roku widoczny jest niewielki, ale stały spadek liczby licytacji, który utrzymuje się aż do początku 2024 roku. W czerwcu 2024 roku jednak obserwujemy delikatny wzrost liczby licytacji, co może sugerować początek nowego trendu. Należy monitorować, czy jest to jednorazowe odchylenie, czy też początek dłuższego wzrostu. Te zmiany mogą być wskaźnikiem zmieniających się warunków na rynku nieruchomości oraz sytuacji finansowej właścicieli działek.


W dalszej części artykułu przyjrzymy się sytuacji w największych polskich miastach.


Licytacje komornicze Białystok

Zaobserwowaliśmy niewielkie zmiany na rynku. Minimalna liczba licytacji wyniosła w analizowanym okresie 1 w 2023-08, a maksymalna - 12 w 2024-04. Średnia liczba licytacji w tym roku (6) wskazuje na wzrost w porównaniu do poprzedniego roku (4). Zeszły miesiąc przyniósł wzrost liczby licytacji (7), co jest wyższe niż średnia roczna. Dokonując analizy danych z wykresu nie sposób pominąć faktu, że wprowadzenie systemu e-licytacji wymaga sprecyzowania i określenia systemu szkolenia urzędników odpowiadającemu potrzebom.
Źródło: Licytacje komornicze Białystok Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Bydgoszcz

Zaobserwowaliśmy niewielkie zmiany na rynku. Minimalna liczba licytacji wyniosła w analizowanym okresie 1 w 2021-10, a maksymalna - 13 w 2023-09. Średnia liczba licytacji w tym roku (9) wskazuje na wzrost w porównaniu do poprzedniego roku (8). W zeszłym miesiącu odnotowano spadek liczby licytacji (8) poniżej średniej rocznej. Oceniając informacje zawarte na wykresie łatwo dojść do przekonania że wprowadzenie systemu e-licytacji powoduje docenienie wagi nowych sposobów egzekucji.
Źródło: Licytacje komornicze Bydgoszcz Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Częstochowa

Zaobserwowaliśmy niewielkie zmiany na rynku. Minimalna liczba licytacji wyniosła w analizowanym okresie 3 w 2023-04, a maksymalna - 18 w 2023-02. Średnia liczba licytacji w tym roku (11) wskazuje na wzrost w porównaniu do poprzedniego roku (10). W zeszłym miesiącu odnotowano spadek liczby licytacji (10) poniżej średniej rocznej. Dokonując analizy danych z wykresu nie sposób pominąć faktu, że dalszy rozwój różnych form licytacji spełnia istotną rolę w kształtowaniu nowych sposobów egzekucji.
Źródło: Licytacje komornicze Częstochowa Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Gdańsk

Zaobserwowaliśmy niewielkie zmiany na rynku. Minimalna liczba licytacji wyniosła w analizowanym okresie 1 w 2023-07, a maksymalna - 14 w 2024-06. Średnia liczba licytacji w tym roku (10) wskazuje na wzrost w porównaniu do poprzedniego roku (7). Zeszły miesiąc przyniósł wzrost liczby licytacji (14), co jest wyższe niż średnia roczna. Zauważając prawidłowości na wykresie, łatwo skonstatować, iż stały wzrost liczby zadłużonych nieruchomości spełnia istotną rolę w kształtowaniu kierunków postępowego egzekwowania długów.
Źródło: Licytacje komornicze Gdańsk Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Gdynia

Zaobserwowaliśmy niewielkie zmiany na rynku. Minimalna liczba licytacji wyniosła w analizowanym okresie 1 w 2024-04, a maksymalna - 10 w 2022-10. Obserwujemy spadek średniej liczby licytacji z 3 w roku obecnym w porównaniu do 4 z poprzedniego roku. Zeszły miesiąc przyniósł wzrost liczby licytacji (4), co jest wyższe niż średnia roczna. Dokonując analizy danych z wykresu nie sposób pominąć faktu, że działalność kancelarii komorniczych umożliwia w większym stopniu tworzenie kierunków postępowego egzekwowania długów.
Źródło: Licytacje komornicze Gdynia Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Katowice

Zaobserwowaliśmy niewielkie zmiany na rynku. Minimalna liczba licytacji wyniosła w analizowanym okresie 1 w 2024-06, a maksymalna - 15 w 2023-01. Obserwujemy spadek średniej liczby licytacji z 3 w roku obecnym w porównaniu do 8 z poprzedniego roku. W zeszłym miesiącu odnotowano spadek liczby licytacji (1) poniżej średniej rocznej. Biorąc pod uwagę dane zaprezentowane na wykresie, widać wyraźnie że stały wzrost liczby zadłużonych nieruchomości wymaga sprecyzowania i określenia istotnych norm dotyczących systemu wymiaru sprawiedliwości.
Źródło: Licytacje komornicze Katowice Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Kielce

Zaobserwowaliśmy niewielkie zmiany na rynku. Minimalna liczba licytacji wyniosła w analizowanym okresie 1 w 2022-07, a maksymalna - 12 w 2022-09. Średnia liczba licytacji w tym roku (7) wskazuje na wzrost w porównaniu do poprzedniego roku (4). W zeszłym miesiącu odnotowano spadek liczby licytacji (4) poniżej średniej rocznej. Dokonując analizy danych z wykresu nie sposób pominąć faktu, że wprowadzenie systemu e-licytacji spełnia ważne zadania we wprowadzaniu nowych sposobów egzekucji.
Źródło: Licytacje komornicze Kielce Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Kraków

Odnotowaliśmy znaczące wahania, od minimalnej liczby 4 licytacji w 2022-08, do rekordowych 21 w 2023-03. Średnia liczba licytacji w tym roku (13) wskazuje na wzrost w porównaniu do poprzedniego roku (12). W zeszłym miesiącu odnotowano spadek liczby licytacji (10) poniżej średniej rocznej. Wykorzystując dane zawarte na wykresie, trudno nie pokusić się o stwierdzenie, że stały wzrost liczby zadłużonych nieruchomości umożliwia w większym stopniu tworzenie sposobu prowadzenia egzekucji komorniczych.
Źródło: Licytacje komornicze Kraków Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Lublin

Zaobserwowaliśmy niewielkie zmiany na rynku. Minimalna liczba licytacji wyniosła w analizowanym okresie 1 w 2022-02, a maksymalna - 15 w 2022-09. Obserwujemy spadek średniej liczby licytacji z 6 w roku obecnym w porównaniu do 7 z poprzedniego roku. Zeszły miesiąc przyniósł wzrost liczby licytacji (10), co jest wyższe niż średnia roczna. Dokonując analizy danych z wykresu nie sposób pominąć faktu, że rozpoczęcie powszechnej akcji edukacyjnej w społeczeństwie spełnia istotną rolę w kształtowaniu systemu nadzoru nad działalnością urzędników.
Źródło: Licytacje komornicze Lublin Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Łódź

Odnotowaliśmy znaczące wahania, od minimalnej liczby 4 licytacji w 2021-12, do rekordowych 27 w 2022-12. Obserwujemy spadek średniej liczby licytacji z 16 w roku obecnym w porównaniu do 18 z poprzedniego roku. Zeszły miesiąc przyniósł wzrost liczby licytacji (18), co jest wyższe niż średnia roczna. Wieloletnia linia trendu wskazuje wyraźnie, że aktualna struktura zaproponowana przez Krajową Radę Komorniczą spełnia ważne zadania we wprowadzaniu sposobu prowadzenia egzekucji komorniczych.
Źródło: Licytacje komornicze Łódź Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Olsztyn

Zaobserwowaliśmy niewielkie zmiany na rynku. Minimalna liczba licytacji wyniosła w analizowanym okresie 1 w 2023-08, a maksymalna - 14 w 2024-03. Średnia liczba licytacji w tym roku (6) wskazuje na wzrost w porównaniu do poprzedniego roku (5). W zeszłym miesiącu odnotowano spadek liczby licytacji (3) poniżej średniej rocznej. Wieloletnia linia trendu wskazuje wyraźnie, że konsultacja z dłużnikami I wierzycielami zmusza nas do przeanalizowania systemu szkolenia urzędników odpowiadającemu potrzebom.
Źródło: Licytacje komornicze Olsztyn Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Poznań

Odnotowaliśmy znaczące wahania, od minimalnej liczby 1 licytacji w 2022-01, do rekordowych 24 w 2022-08. Obserwujemy spadek średniej liczby licytacji z 8 w roku obecnym w porównaniu do 11 z poprzedniego roku. Zeszły miesiąc przyniósł wzrost liczby licytacji (9), co jest wyższe niż średnia roczna. Przyglądając się danym zilustrowanym na wykresie, stosunkowo łatwo jest dostrzec, że aktualna struktura zaproponowana przez Krajową Radę Komorniczą zabezpiecza udział szerokiej grupie w kształtowaniu sposobu prowadzenia egzekucji komorniczych.
Źródło: Licytacje komornicze Poznań Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Rzeszów

Odnotowaliśmy znaczące wahania, od minimalnej liczby 1 licytacji w 2022-01, do rekordowych 17 w 2022-07. Średnia liczba licytacji w tym roku (5) wskazuje na wzrost w porównaniu do poprzedniego roku (4). W zeszłym miesiącu odnotowano spadek liczby licytacji (2) poniżej średniej rocznej. Biorąc pod uwagę dane zaprezentowane na wykresie, widać wyraźnie że działalność kancelarii komorniczych umożliwia w większym stopniu tworzenie nowych sposobów egzekucji.
Źródło: Licytacje komornicze Rzeszów Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Szczecin

Odnotowaliśmy znaczące wahania, od minimalnej liczby 1 licytacji w 2021-10, do rekordowych 21 w 2022-09. Obserwujemy spadek średniej liczby licytacji z 7 w roku obecnym w porównaniu do 10 z poprzedniego roku. W zeszłym miesiącu odnotowano spadek liczby licytacji (4) poniżej średniej rocznej. Analizując przedstawione na wykresie dane nie sposób nie zauważyć, że dalszy rozwój różnych form licytacji zabezpiecza udział szerokiej grupie w kształtowaniu kierunków postępowego egzekwowania długów.
Źródło: Licytacje komornicze Szczecin Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Toruń

Zaobserwowaliśmy niewielkie zmiany na rynku. Minimalna liczba licytacji wyniosła w analizowanym okresie 1 w 2023-04, a maksymalna - 7 w 2023-03. Obserwujemy spadek średniej liczby licytacji z 3 w roku obecnym w porównaniu do 4 z poprzedniego roku. W zeszłym miesiącu odnotowano spadek liczby licytacji (2) poniżej średniej rocznej. Analizując przedstawione na wykresie dane nie sposób nie zauważyć, że aktualna struktura zaproponowana przez Krajową Radę Komorniczą wymaga sprecyzowania i określenia kierunków postępowego egzekwowania długów.
Źródło: Licytacje komornicze Toruń Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Warszawa

Odnotowaliśmy znaczące wahania, od minimalnej liczby 8 licytacji w 2022-02, do rekordowych 44 w 2022-08. Średnia liczba licytacji w tym roku (26) wskazuje na wzrost w porównaniu do poprzedniego roku (25). Zeszły miesiąc przyniósł wzrost liczby licytacji (30), co jest wyższe niż średnia roczna. Dokonując analizy danych z wykresu nie sposób pominąć faktu, że rozpoczęcie powszechnej akcji edukacyjnej w społeczeństwie zabezpiecza udział szerokiej grupie w kształtowaniu kierunków postępowego egzekwowania długów.
Źródło: Licytacje komornicze Warszawa Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Wrocław

Odnotowaliśmy znaczące wahania, od minimalnej liczby 3 licytacji w 2024-01, do rekordowych 23 w 2022-09. Obserwujemy spadek średniej liczby licytacji z 7 w roku obecnym w porównaniu do 10 z poprzedniego roku. W zeszłym miesiącu odnotowano spadek liczby licytacji (6) poniżej średniej rocznej. Biorąc pod uwagę dane zaprezentowane na wykresie, widać wyraźnie że stały wzrost liczby zadłużonych nieruchomości pociąga za sobą proces wdrażania i unowocześniania systemu szkolenia urzędników odpowiadającemu potrzebom.
Źródło: Licytacje komornicze Wrocław Monitor Przetargów, Adradar.