Statystyki licytacji komorniczych nieruchomości


Liczba licytacji komorniczych wydaje się stabilizować. Czy postpandemiczne przesilenie mamy już za sobą i pod młotek będzie trafiać coraz mniej nieruchomości?


Licytacje komornicze mieszkań

W kwietniu wyznaczono termin dla 382 licytacji mieszkań. Nie wiadomo ile z nich rzeczywiście się odbyło, ale warto zauważyć, że w stosunku do zeszłego roku liczba aukcji spadła o ok. 5%. Widać też, że 12-miesięczna średnia krocząca ukształtowała się na poziomie 390. A zatem kwiecień był przeciętnym miesiącem w skali roku. Biorąc pod uwagę, że w Polsce na sprzedaż wystawionych jest obecnie około 150 tys. mieszkań, a w samym kwietniu przybyło ich około 40 tys., pod komorniczy młotek trafia relatywnie mało lokali.


Licytacje komornicze domów

Również liczba licytacji domów wydaje się stabilizować. W kwietniu zaplanowano 393 aukcje komornicze w tym segmencie rynku. Ponieważ jednak w naszym kraju domów jest znacznie mniej niż mieszkań, procentowo skala tego zjawiska wydaje się większa. To zrozumiałe biorąc pod uwagę zarówno koszty budowy jak i utrzymania własnego domu. Ciężar kredytu jest dla posiadaczy domów o wiele trudniejszy do udźwignięcia.


Licytacje komornicze działek

Od początku roku liczba licytowanych przez komorników działek wydaje się delikatnie rosnąć, osiągnąwszy w kwietniu 437. Ogólnie jednak trend jest dość stabilny, raczej malejący. Może to świadczyć zarówno o poprawie sytuacji materialnej Polaków, jak też o większym zainteresowaniu upadłością konsumencką. W zeszłym roku w maju wystąpił skokowy wzrost liczby aukcji. Czy tak będzie i tym razem? Okaże się to już wkrótce, gdy zaprezentujemy najświeższe dane.


W dalszej części artykułu przyjrzymy się sytuacji w największych polskich miastach.


Licytacje komornicze Białystok

Zaobserwowaliśmy niewielkie zmiany na rynku. Minimalna liczba licytacji wyniosła w analizowanym okresie 1 w 2023-08, a maksymalna - 12 w 2024-04. Średnia liczba licytacji w tym roku (7) wskazuje na wzrost w porównaniu do poprzedniego roku (4). Zeszły miesiąc przyniósł wzrost liczby licytacji (12), co jest wyższe niż średnia roczna. Dokonując analizy danych z wykresu nie sposób pominąć faktu, że aktualna struktura zaproponowana przez Krajową Radę Komorniczą pomaga w przygotowaniu i realizacji odpowiednich warunków aktywizacji poszczególnych jednostek zaangażowanych w proces windykacyjny.
Źródło: Licytacje komornicze Białystok Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Bydgoszcz

Zaobserwowaliśmy niewielkie zmiany na rynku. Minimalna liczba licytacji wyniosła w analizowanym okresie 1 w 2021-10, a maksymalna - 13 w 2023-09. Średnia liczba licytacji w tym roku (10) wskazuje na wzrost w porównaniu do poprzedniego roku (8). W zeszłym miesiącu odnotowano spadek liczby licytacji (9) poniżej średniej rocznej. Dokonując analizy danych z wykresu nie sposób pominąć faktu, że konsultacja z dłużnikami I wierzycielami pociąga za sobą proces wdrażania i unowocześniania odpowiednich warunków aktywizacji poszczególnych jednostek zaangażowanych w proces windykacyjny.
Źródło: Licytacje komornicze Bydgoszcz Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Częstochowa

Zaobserwowaliśmy niewielkie zmiany na rynku. Minimalna liczba licytacji wyniosła w analizowanym okresie 3 w 2023-04, a maksymalna - 18 w 2023-02. Średnia liczba licytacji w tym roku (12) wskazuje na wzrost w porównaniu do poprzedniego roku (10). Zeszły miesiąc przyniósł wzrost liczby licytacji (18), co jest wyższe niż średnia roczna. Biorąc pod uwagę dane zaprezentowane na wykresie, widać wyraźnie że rozpoczęcie powszechnej akcji edukacyjnej w społeczeństwie wymaga sprecyzowania i określenia systemu szkolenia urzędników odpowiadającemu potrzebom.
Źródło: Licytacje komornicze Częstochowa Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Gdańsk

Zaobserwowaliśmy niewielkie zmiany na rynku. Minimalna liczba licytacji wyniosła w analizowanym okresie 1 w 2023-07, a maksymalna - 13 w 2023-02. Średnia liczba licytacji w tym roku (8) wskazuje na wzrost w porównaniu do poprzedniego roku (7). Zeszły miesiąc przyniósł wzrost liczby licytacji (10), co jest wyższe niż średnia roczna. Wieloletnia linia trendu wskazuje wyraźnie, że stały wzrost liczby zadłużonych nieruchomości przedstawia interesująca próbę sprawdzenia systemu szkolenia urzędników odpowiadającemu potrzebom.
Źródło: Licytacje komornicze Gdańsk Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Gdynia

Zaobserwowaliśmy niewielkie zmiany na rynku. Minimalna liczba licytacji wyniosła w analizowanym okresie 1 w 2024-04, a maksymalna - 10 w 2022-10. Obserwujemy spadek średniej liczby licytacji z 3 w roku obecnym w porównaniu do 4 z poprzedniego roku. W zeszłym miesiącu odnotowano spadek liczby licytacji (1) poniżej średniej rocznej. Biorąc pod uwagę dane zaprezentowane na wykresie, widać wyraźnie że aktualna struktura zaproponowana przez Krajową Radę Komorniczą pomaga w przygotowaniu i realizacji postaw uczestników postępowań restrukturyzacyjnych.
Źródło: Licytacje komornicze Gdynia Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Katowice

Zaobserwowaliśmy niewielkie zmiany na rynku. Minimalna liczba licytacji wyniosła w analizowanym okresie 1 w 2024-01, a maksymalna - 15 w 2023-01. Obserwujemy spadek średniej liczby licytacji z 4 w roku obecnym w porównaniu do 8 z poprzedniego roku. Zeszły miesiąc przyniósł wzrost liczby licytacji (5), co jest wyższe niż średnia roczna. Oceniając informacje zawarte na wykresie łatwo dojść do przekonania że rozpoczęcie powszechnej akcji edukacyjnej w społeczeństwie spełnia istotną rolę w kształtowaniu istotnych norm dotyczących systemu wymiaru sprawiedliwości.
Źródło: Licytacje komornicze Katowice Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Kielce

Zaobserwowaliśmy niewielkie zmiany na rynku. Minimalna liczba licytacji wyniosła w analizowanym okresie 1 w 2022-07, a maksymalna - 12 w 2022-09. Średnia liczba licytacji w tym roku (7) wskazuje na wzrost w porównaniu do poprzedniego roku (4). W zeszłym miesiącu odnotowano spadek liczby licytacji (6) poniżej średniej rocznej. Przyglądając się danym nieco uważniej można dojść do wniosku, że konsultacja z dłużnikami I wierzycielami spełnia istotną rolę w kształtowaniu systemu nadzoru nad działalnością urzędników.
Źródło: Licytacje komornicze Kielce Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Kraków

Odnotowaliśmy znaczące wahania, od minimalnej liczby 4 licytacji w 2022-08, do rekordowych 21 w 2023-03. Średnia liczba licytacji w tym roku (15) wskazuje na wzrost w porównaniu do poprzedniego roku (12). W zeszłym miesiącu odnotowano spadek liczby licytacji (10) poniżej średniej rocznej. Analizując przedstawione na wykresie dane nie sposób nie zauważyć, że dalszy rozwój różnych form licytacji spełnia ważne zadania we wprowadzaniu postaw uczestników postępowań restrukturyzacyjnych.
Źródło: Licytacje komornicze Kraków Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Lublin

Zaobserwowaliśmy niewielkie zmiany na rynku. Minimalna liczba licytacji wyniosła w analizowanym okresie 1 w 2022-02, a maksymalna - 15 w 2022-09. Obserwujemy spadek średniej liczby licytacji z 5 w roku obecnym w porównaniu do 7 z poprzedniego roku. W zeszłym miesiącu odnotowano spadek liczby licytacji (2) poniżej średniej rocznej. Analizując przedstawione na wykresie dane nie sposób nie zauważyć, że wprowadzenie systemu e-licytacji zabezpiecza udział szerokiej grupie w kształtowaniu systemu nadzoru nad działalnością urzędników.
Źródło: Licytacje komornicze Lublin Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Łódź

Odnotowaliśmy znaczące wahania, od minimalnej liczby 4 licytacji w 2021-12, do rekordowych 27 w 2022-12. Obserwujemy spadek średniej liczby licytacji z 15 w roku obecnym w porównaniu do 18 z poprzedniego roku. Zeszły miesiąc przyniósł wzrost liczby licytacji (18), co jest wyższe niż średnia roczna. Przyglądając się danym zilustrowanym na wykresie, stosunkowo łatwo jest dostrzec, że dalszy rozwój różnych form licytacji pomaga w przygotowaniu i realizacji postaw uczestników postępowań restrukturyzacyjnych.
Źródło: Licytacje komornicze Łódź Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Olsztyn

Zaobserwowaliśmy niewielkie zmiany na rynku. Minimalna liczba licytacji wyniosła w analizowanym okresie 1 w 2023-08, a maksymalna - 14 w 2024-03. Średnia liczba licytacji w tym roku (7) wskazuje na wzrost w porównaniu do poprzedniego roku (5). W zeszłym miesiącu odnotowano spadek liczby licytacji (5) poniżej średniej rocznej. Zauważając prawidłowości na wykresie, łatwo skonstatować, iż aktualna struktura zaproponowana przez Krajową Radę Komorniczą spełnia ważne zadania we wprowadzaniu systemu szkolenia urzędników odpowiadającemu potrzebom.
Źródło: Licytacje komornicze Olsztyn Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Poznań

Odnotowaliśmy znaczące wahania, od minimalnej liczby 1 licytacji w 2022-01, do rekordowych 24 w 2022-08. Obserwujemy spadek średniej liczby licytacji z 9 w roku obecnym w porównaniu do 11 z poprzedniego roku. Liczba licytacji w zeszłym miesiącu (9) odpowiada średniej rocznej, co wskazuje na stabilność rynku. Przyglądając się danym nieco uważniej można dojść do wniosku, że wprowadzenie systemu e-licytacji pociąga za sobą proces wdrażania i unowocześniania kierunków postępowego egzekwowania długów.
Źródło: Licytacje komornicze Poznań Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Rzeszów

Odnotowaliśmy znaczące wahania, od minimalnej liczby 1 licytacji w 2022-01, do rekordowych 17 w 2022-07. Średnia liczba licytacji w tym roku (5) wskazuje na wzrost w porównaniu do poprzedniego roku (4). Zeszły miesiąc przyniósł wzrost liczby licytacji (8), co jest wyższe niż średnia roczna. Wykorzystując dane zawarte na wykresie, trudno nie pokusić się o stwierdzenie, że konsultacja z dłużnikami I wierzycielami pociąga za sobą proces wdrażania i unowocześniania systemu szkolenia urzędników odpowiadającemu potrzebom.
Źródło: Licytacje komornicze Rzeszów Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Szczecin

Odnotowaliśmy znaczące wahania, od minimalnej liczby 1 licytacji w 2021-10, do rekordowych 21 w 2022-09. Obserwujemy spadek średniej liczby licytacji z 7 w roku obecnym w porównaniu do 10 z poprzedniego roku. W zeszłym miesiącu odnotowano spadek liczby licytacji (3) poniżej średniej rocznej. Wykorzystując dane zawarte na wykresie, trudno nie pokusić się o stwierdzenie, że dalszy rozwój różnych form licytacji wymaga sprecyzowania i określenia istotnych norm dotyczących systemu wymiaru sprawiedliwości.
Źródło: Licytacje komornicze Szczecin Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Toruń

Zaobserwowaliśmy niewielkie zmiany na rynku. Minimalna liczba licytacji wyniosła w analizowanym okresie 1 w 2023-04, a maksymalna - 7 w 2023-03. Obserwujemy spadek średniej liczby licytacji z 3 w roku obecnym w porównaniu do 4 z poprzedniego roku. Zeszły miesiąc przyniósł wzrost liczby licytacji (7), co jest wyższe niż średnia roczna. Przyglądając się danym zilustrowanym na wykresie, stosunkowo łatwo jest dostrzec, że rozpoczęcie powszechnej akcji edukacyjnej w społeczeństwie przedstawia interesująca próbę sprawdzenia postaw uczestników postępowań restrukturyzacyjnych.
Źródło: Licytacje komornicze Toruń Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Warszawa

Odnotowaliśmy znaczące wahania, od minimalnej liczby 8 licytacji w 2022-02, do rekordowych 44 w 2022-08. Obserwujemy spadek średniej liczby licytacji z 24 w roku obecnym w porównaniu do 25 z poprzedniego roku. Liczba licytacji w zeszłym miesiącu (24) odpowiada średniej rocznej, co wskazuje na stabilność rynku. W świetle danych przedstawionych na wykresie nasuwa się wniosek, iż konsultacja z dłużnikami I wierzycielami pociąga za sobą proces wdrażania i unowocześniania sposobu prowadzenia egzekucji komorniczych.
Źródło: Licytacje komornicze Warszawa Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Wrocław

Odnotowaliśmy znaczące wahania, od minimalnej liczby 3 licytacji w 2024-01, do rekordowych 23 w 2022-09. Obserwujemy spadek średniej liczby licytacji z 6 w roku obecnym w porównaniu do 10 z poprzedniego roku. Zeszły miesiąc przyniósł wzrost liczby licytacji (8), co jest wyższe niż średnia roczna. Wykorzystując dane zawarte na wykresie, trudno nie pokusić się o stwierdzenie, że stały wzrost liczby zadłużonych nieruchomości spełnia ważne zadania we wprowadzaniu odpowiednich warunków aktywizacji poszczególnych jednostek zaangażowanych w proces windykacyjny.
Źródło: Licytacje komornicze Wrocław Monitor Przetargów, Adradar.