Statystyki licytacji komorniczych nieruchomości


W marcu odnotowaliśmy nieznaczny wzrost liczby licytacji komorniczych nieruchomości w porównaniu z lutym. Zjawisko to, obserwowane od wielu lat, wydaje się mieć charakter sezonowy. Widocznie wiosna ożywia także działalność komorników.


Licytacje komornicze mieszkań

Mimo że w marcu zaobserwowano wzrost liczby licytacji mieszkań, długoterminowy trend wskazuje na spadek tej aktywności. W ubiegłym roku podczas tego miesiąca zlicytowano 624 mieszkania, podczas gdy obecnie liczba ta wynosi tylko 413, choć jest o 90 wyższa niż w lutym. Dane z Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej ujawniają, że w marcu 2024 roku zarejestrowano 1855 ogłoszeń o upadłości konsumenckiej – jest to trzeci najwyższy wynik w historii, po rekordach z października i marca 2023 roku, kiedy to liczba przekroczyła 2000 przypadków. Rosnąca liczba upadłości konsumenckich wydaje się wpływać na zmniejszenie aktywności komorniczej.


Licytacje komornicze domów

W marcu odnotowano największą liczbę licytacji komorniczych domów od ostatnich sześciu miesięcy. Wydaje się, że zimowe miesiące zazwyczaj charakteryzują się mniejszą aktywnością w branży komorniczej, co może wynikać z trudności związanych z przeprowadzaniem eksmisji w tym okresie. Pomimo ostatniego wzrostu, ogólna liczba domów zajętych przez komorników systematycznie maleje. Może to być efektem poprawiającej się sytuacji finansowej Polaków, a także dostępności stosunkowo prostego procesu ogłaszania upadłości.


Licytacje komornicze działek

Choć liczba licytowanych działek pozostaje dość stabilna, to w marcu również zaobserwowano pewne ożywienie, charakterystyczne dla wiosennego okresu. Długoterminowa tendencja wskazuje na zbliżenie się liczby licytacji do poziomu około 400 działek miesięcznie. W kontekście kraju o niemal czterdziestomilionowej populacji, jest to zadowalający wynik, sugerujący dobrą ogólną kondycję naszych finansów.


W dalszej części artykułu przyjrzymy się sytuacji w największych polskich miastach.


Licytacje komornicze Białystok

Zaobserwowaliśmy niewielkie zmiany na rynku. Minimalna liczba licytacji wyniosła w analizowanym okresie 1 w 2023-08, a maksymalna - 7 w 2022-09. Średnia liczba licytacji w tym roku (5) wskazuje na wzrost w porównaniu do poprzedniego roku (4). W zeszłym miesiącu odnotowano spadek liczby licytacji (4) poniżej średniej rocznej. Przyglądając się danym nieco uważniej można dojść do wniosku, że konsultacja z dłużnikami I wierzycielami umożliwia w większym stopniu tworzenie systemu szkolenia urzędników odpowiadającemu potrzebom.
Źródło: Licytacje komornicze Białystok Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Bydgoszcz

Zaobserwowaliśmy niewielkie zmiany na rynku. Minimalna liczba licytacji wyniosła w analizowanym okresie 1 w 2021-10, a maksymalna - 13 w 2023-09. Średnia liczba licytacji w tym roku (10) wskazuje na wzrost w porównaniu do poprzedniego roku (8). Zeszły miesiąc przyniósł wzrost liczby licytacji (13), co jest wyższe niż średnia roczna. Wieloletnia linia trendu wskazuje wyraźnie, że wprowadzenie systemu e-licytacji przedstawia interesująca próbę sprawdzenia istotnych norm dotyczących systemu wymiaru sprawiedliwości.
Źródło: Licytacje komornicze Bydgoszcz Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Częstochowa

Zaobserwowaliśmy niewielkie zmiany na rynku. Minimalna liczba licytacji wyniosła w analizowanym okresie 3 w 2023-04, a maksymalna - 18 w 2023-02. Średnia liczba licytacji w tym roku (10) utrzymała się na podobnym poziomie jak w poprzednim roku (10). W zeszłym miesiącu odnotowano spadek liczby licytacji (7) poniżej średniej rocznej. Wykorzystując dane zawarte na wykresie, trudno nie pokusić się o stwierdzenie, że wprowadzenie systemu e-licytacji przedstawia interesująca próbę sprawdzenia systemu szkolenia urzędników odpowiadającemu potrzebom.
Źródło: Licytacje komornicze Częstochowa Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Gdańsk

Zaobserwowaliśmy niewielkie zmiany na rynku. Minimalna liczba licytacji wyniosła w analizowanym okresie 1 w 2023-07, a maksymalna - 13 w 2023-02. Średnia liczba licytacji w tym roku (8) wskazuje na wzrost w porównaniu do poprzedniego roku (7). Zeszły miesiąc przyniósł wzrost liczby licytacji (10), co jest wyższe niż średnia roczna. Wieloletnia linia trendu wskazuje wyraźnie, że działalność kancelarii komorniczych wymaga sprecyzowania i określenia odpowiednich warunków aktywizacji poszczególnych jednostek zaangażowanych w proces windykacyjny.
Źródło: Licytacje komornicze Gdańsk Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Gdynia

Zaobserwowaliśmy niewielkie zmiany na rynku. Minimalna liczba licytacji wyniosła w analizowanym okresie 1 w 2024-03, a maksymalna - 10 w 2022-10. Średnia liczba licytacji w tym roku (4) utrzymała się na podobnym poziomie jak w poprzednim roku (4). W zeszłym miesiącu odnotowano spadek liczby licytacji (1) poniżej średniej rocznej. Oceniając informacje zawarte na wykresie łatwo dojść do przekonania że dalszy rozwój różnych form licytacji zmusza nas do przeanalizowania sposobu prowadzenia egzekucji komorniczych.
Źródło: Licytacje komornicze Gdynia Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Katowice

Zaobserwowaliśmy niewielkie zmiany na rynku. Minimalna liczba licytacji wyniosła w analizowanym okresie 1 w 2024-01, a maksymalna - 15 w 2023-01. Obserwujemy spadek średniej liczby licytacji z 3 w roku obecnym w porównaniu do 8 z poprzedniego roku. Zeszły miesiąc przyniósł wzrost liczby licytacji (5), co jest wyższe niż średnia roczna. Dokonując analizy danych z wykresu nie sposób pominąć faktu, że dalszy rozwój różnych form licytacji przedstawia interesująca próbę sprawdzenia sposobu prowadzenia egzekucji komorniczych.
Źródło: Licytacje komornicze Katowice Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Kielce

Zaobserwowaliśmy niewielkie zmiany na rynku. Minimalna liczba licytacji wyniosła w analizowanym okresie 1 w 2022-07, a maksymalna - 12 w 2022-09. Średnia liczba licytacji w tym roku (8) wskazuje na wzrost w porównaniu do poprzedniego roku (4). Zeszły miesiąc przyniósł wzrost liczby licytacji (9), co jest wyższe niż średnia roczna. Przyglądając się danym zilustrowanym na wykresie, stosunkowo łatwo jest dostrzec, że aktualna struktura zaproponowana przez Krajową Radę Komorniczą umożliwia w większym stopniu tworzenie systemu nadzoru nad działalnością urzędników.
Źródło: Licytacje komornicze Kielce Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Kraków

Odnotowaliśmy znaczące wahania, od minimalnej liczby 4 licytacji w 2022-08, do rekordowych 21 w 2023-03. Średnia liczba licytacji w tym roku (17) wskazuje na wzrost w porównaniu do poprzedniego roku (12). Zeszły miesiąc przyniósł wzrost liczby licytacji (18), co jest wyższe niż średnia roczna. Przyglądając się danym nieco uważniej można dojść do wniosku, że dalszy rozwój różnych form licytacji przedstawia interesująca próbę sprawdzenia kierunków postępowego egzekwowania długów.
Źródło: Licytacje komornicze Kraków Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Lublin

Zaobserwowaliśmy niewielkie zmiany na rynku. Minimalna liczba licytacji wyniosła w analizowanym okresie 1 w 2022-02, a maksymalna - 15 w 2022-09. Obserwujemy spadek średniej liczby licytacji z 6 w roku obecnym w porównaniu do 7 z poprzedniego roku. Liczba licytacji w zeszłym miesiącu (6) odpowiada średniej rocznej, co wskazuje na stabilność rynku. Przyglądając się danym zilustrowanym na wykresie, stosunkowo łatwo jest dostrzec, że stały wzrost liczby zadłużonych nieruchomości umożliwia w większym stopniu tworzenie sposobu prowadzenia egzekucji komorniczych.
Źródło: Licytacje komornicze Lublin Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Łódź

Odnotowaliśmy znaczące wahania, od minimalnej liczby 4 licytacji w 2021-12, do rekordowych 27 w 2022-12. Obserwujemy spadek średniej liczby licytacji z 13 w roku obecnym w porównaniu do 18 z poprzedniego roku. Zeszły miesiąc przyniósł wzrost liczby licytacji (15), co jest wyższe niż średnia roczna. Wieloletnia linia trendu wskazuje wyraźnie, że konsultacja z dłużnikami I wierzycielami zabezpiecza udział szerokiej grupie w kształtowaniu postaw uczestników postępowań restrukturyzacyjnych.
Źródło: Licytacje komornicze Łódź Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Olsztyn

Zaobserwowaliśmy niewielkie zmiany na rynku. Minimalna liczba licytacji wyniosła w analizowanym okresie 1 w 2023-08, a maksymalna - 14 w 2024-03. Średnia liczba licytacji w tym roku (8) wskazuje na wzrost w porównaniu do poprzedniego roku (5). Zeszły miesiąc przyniósł wzrost liczby licytacji (14), co jest wyższe niż średnia roczna. Przyglądając się danym nieco uważniej można dojść do wniosku, że konsultacja z dłużnikami I wierzycielami pomaga w przygotowaniu i realizacji kierunków postępowego egzekwowania długów.
Źródło: Licytacje komornicze Olsztyn Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Poznań

Odnotowaliśmy znaczące wahania, od minimalnej liczby 1 licytacji w 2022-01, do rekordowych 24 w 2022-08. Obserwujemy spadek średniej liczby licytacji z 8 w roku obecnym w porównaniu do 11 z poprzedniego roku. Zeszły miesiąc przyniósł wzrost liczby licytacji (9), co jest wyższe niż średnia roczna. Przyglądając się danym zilustrowanym na wykresie, stosunkowo łatwo jest dostrzec, że stały wzrost liczby zadłużonych nieruchomości pociąga za sobą proces wdrażania i unowocześniania odpowiednich warunków aktywizacji poszczególnych jednostek zaangażowanych w proces windykacyjny.
Źródło: Licytacje komornicze Poznań Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Rzeszów

Odnotowaliśmy znaczące wahania, od minimalnej liczby 1 licytacji w 2022-01, do rekordowych 17 w 2022-07. Obserwujemy spadek średniej liczby licytacji z 3 w roku obecnym w porównaniu do 4 z poprzedniego roku. W zeszłym miesiącu odnotowano spadek liczby licytacji (2) poniżej średniej rocznej. Oceniając informacje zawarte na wykresie łatwo dojść do przekonania że stały wzrost liczby zadłużonych nieruchomości zabezpiecza udział szerokiej grupie w kształtowaniu odpowiednich warunków aktywizacji poszczególnych jednostek zaangażowanych w proces windykacyjny.
Źródło: Licytacje komornicze Rzeszów Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Szczecin

Odnotowaliśmy znaczące wahania, od minimalnej liczby 1 licytacji w 2021-10, do rekordowych 21 w 2022-09. Obserwujemy spadek średniej liczby licytacji z 8 w roku obecnym w porównaniu do 10 z poprzedniego roku. Zeszły miesiąc przyniósł wzrost liczby licytacji (9), co jest wyższe niż średnia roczna. Analizując przedstawione na wykresie dane nie sposób nie zauważyć, że działalność kancelarii komorniczych zabezpiecza udział szerokiej grupie w kształtowaniu sposobu prowadzenia egzekucji komorniczych.
Źródło: Licytacje komornicze Szczecin Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Toruń

Zaobserwowaliśmy niewielkie zmiany na rynku. Minimalna liczba licytacji wyniosła w analizowanym okresie 1 w 2023-04, a maksymalna - 7 w 2023-03. Obserwujemy spadek średniej liczby licytacji z 1 w roku obecnym w porównaniu do 4 z poprzedniego roku. W zeszłym miesiącu odnotowano spadek liczby licytacji (0) poniżej średniej rocznej. Dokonując analizy danych z wykresu nie sposób pominąć faktu, że wprowadzenie systemu e-licytacji przedstawia interesująca próbę sprawdzenia istotnych norm dotyczących systemu wymiaru sprawiedliwości.
Źródło: Licytacje komornicze Toruń Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Warszawa

Odnotowaliśmy znaczące wahania, od minimalnej liczby 8 licytacji w 2022-02, do rekordowych 44 w 2022-08. Obserwujemy spadek średniej liczby licytacji z 23 w roku obecnym w porównaniu do 25 z poprzedniego roku. W zeszłym miesiącu odnotowano spadek liczby licytacji (21) poniżej średniej rocznej. Wykorzystując dane zawarte na wykresie, trudno nie pokusić się o stwierdzenie, że rozpoczęcie powszechnej akcji edukacyjnej w społeczeństwie spełnia ważne zadania we wprowadzaniu systemu szkolenia urzędników odpowiadającemu potrzebom.
Źródło: Licytacje komornicze Warszawa Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Wrocław

Odnotowaliśmy znaczące wahania, od minimalnej liczby 3 licytacji w 2024-01, do rekordowych 23 w 2022-09. Obserwujemy spadek średniej liczby licytacji z 6 w roku obecnym w porównaniu do 10 z poprzedniego roku. Liczba licytacji w zeszłym miesiącu (6) odpowiada średniej rocznej, co wskazuje na stabilność rynku. W świetle danych przedstawionych na wykresie nasuwa się wniosek, iż konsultacja z dłużnikami I wierzycielami wymaga sprecyzowania i określenia nowych sposobów egzekucji.
Źródło: Licytacje komornicze Wrocław Monitor Przetargów, Adradar.