Statystyki licytacji komorniczych nieruchomości


Liczba licytacji komorniczych mieszkań spada. Trend roczny ukształtował się na poziomie ok. 380 licytacji miesięcznie. Z tak niskimi poziomami mieliśmy ostatnio do czynienia w grudniu 2022 r. W pozostałych segmentach sytuacja jest analogiczna.


Licytacje komornicze mieszkań

Dane na wykresie pokazują wyraźny spadek liczby licytacji komorniczych mieszkań od września 2022 roku, kiedy to osiągnięto szczyt blisko 800 licytacji. Od tego momentu, liczba licytacji stopniowo maleje, stabilizując się na poziomie około 380 miesięcznie w 2024 roku. Spadek ten może wskazywać na poprawę sytuacji finansowej właścicieli nieruchomości oraz ogólną stabilizację na rynku nieruchomości. Sezonowe wahania również są widoczne, z mniejszą liczbą licytacji w okresach wakacyjnych i zimowych. Ogólnie rzecz biorąc, perspektywy na przyszłość wydają się korzystne, jednak dalsza obserwacja tych trendów jest niezbędna.


Licytacje komornicze domów

Wykres dotyczący liczby licytacji komorniczych domów pokazuje wyraźny trend spadkowy od września 2022 roku, kiedy to liczba licytacji osiągnęła szczyt blisko 800. Od tego czasu liczba licytacji regularnie maleje, stabilizując się na poziomie około 350-400 miesięcznie w 2024 roku. Ten spadek może sugerować poprawę sytuacji finansowej właścicieli domów oraz ogólną stabilizację na rynku nieruchomości. Widać również sezonowe fluktuacje, z mniejszą liczbą licytacji w okresach letnich i zimowych. Ogólnie rzecz biorąc, perspektywy na przyszłość wydają się obiecujące, choć konieczne jest dalsze monitorowanie tych trendów, aby potwierdzić trwałość poprawy.


Licytacje komornicze działek

Wykres dotyczący liczby licytacji komorniczych działek pokazuje stabilizację na poziomie około 450-500 licytacji miesięcznie od początku 2022 roku. Choć liczba licytacji nie wykazuje tak dramatycznych wzrostów i spadków jak w przypadku mieszkań i domów, widoczny jest stopniowy spadek od połowy 2023 roku. Od tego momentu liczba licytacji powoli maleje, sugerując poprawę sytuacji finansowej właścicieli gruntów. Sezonowe wahania są mniej wyraźne, ale również obecne, z mniejszą liczbą licytacji w niektórych miesiącach. Ogólnie rzecz biorąc, rynek działek wykazuje tendencję do stabilizacji, co może być pozytywnym sygnałem dla przyszłych inwestorów i właścicieli nieruchomości.


W dalszej części artykułu przyjrzymy się sytuacji w największych polskich miastach.


Licytacje komornicze Białystok

Zaobserwowaliśmy niewielkie zmiany na rynku. Minimalna liczba licytacji wyniosła w analizowanym okresie 1 w 2023-08, a maksymalna - 12 w 2024-04. Średnia liczba licytacji w tym roku (5) wskazuje na wzrost w porównaniu do poprzedniego roku (4). W zeszłym miesiącu odnotowano spadek liczby licytacji (0) poniżej średniej rocznej. W świetle danych przedstawionych na wykresie nasuwa się wniosek, iż rozpoczęcie powszechnej akcji edukacyjnej w społeczeństwie wymaga sprecyzowania i określenia systemu szkolenia urzędników odpowiadającemu potrzebom.
Źródło: Licytacje komornicze Białystok Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Bydgoszcz

Zaobserwowaliśmy niewielkie zmiany na rynku. Minimalna liczba licytacji wyniosła w analizowanym okresie 1 w 2021-10, a maksymalna - 13 w 2023-09. Średnia liczba licytacji w tym roku (10) wskazuje na wzrost w porównaniu do poprzedniego roku (8). W zeszłym miesiącu odnotowano spadek liczby licytacji (8) poniżej średniej rocznej. W świetle danych przedstawionych na wykresie nasuwa się wniosek, iż aktualna struktura zaproponowana przez Krajową Radę Komorniczą spełnia istotną rolę w kształtowaniu systemu nadzoru nad działalnością urzędników.
Źródło: Licytacje komornicze Bydgoszcz Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Częstochowa

Zaobserwowaliśmy niewielkie zmiany na rynku. Minimalna liczba licytacji wyniosła w analizowanym okresie 3 w 2023-04, a maksymalna - 18 w 2023-02. Średnia liczba licytacji w tym roku (12) wskazuje na wzrost w porównaniu do poprzedniego roku (10). W zeszłym miesiącu odnotowano spadek liczby licytacji (10) poniżej średniej rocznej. Biorąc pod uwagę dane zaprezentowane na wykresie, widać wyraźnie że dalszy rozwój różnych form licytacji wymaga sprecyzowania i określenia systemu nadzoru nad działalnością urzędników.
Źródło: Licytacje komornicze Częstochowa Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Gdańsk

Zaobserwowaliśmy niewielkie zmiany na rynku. Minimalna liczba licytacji wyniosła w analizowanym okresie 1 w 2023-07, a maksymalna - 13 w 2023-02. Średnia liczba licytacji w tym roku (9) wskazuje na wzrost w porównaniu do poprzedniego roku (7). Zeszły miesiąc przyniósł wzrost liczby licytacji (10), co jest wyższe niż średnia roczna. W świetle danych przedstawionych na wykresie nasuwa się wniosek, iż rozpoczęcie powszechnej akcji edukacyjnej w społeczeństwie zabezpiecza udział szerokiej grupie w kształtowaniu nowych sposobów egzekucji.
Źródło: Licytacje komornicze Gdańsk Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Gdynia

Zaobserwowaliśmy niewielkie zmiany na rynku. Minimalna liczba licytacji wyniosła w analizowanym okresie 1 w 2024-04, a maksymalna - 10 w 2022-10. Obserwujemy spadek średniej liczby licytacji z 3 w roku obecnym w porównaniu do 4 z poprzedniego roku. Liczba licytacji w zeszłym miesiącu (3) odpowiada średniej rocznej, co wskazuje na stabilność rynku. Przyglądając się danym nieco uważniej można dojść do wniosku, że wprowadzenie systemu e-licytacji powoduje docenienie wagi postaw uczestników postępowań restrukturyzacyjnych.
Źródło: Licytacje komornicze Gdynia Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Katowice

Zaobserwowaliśmy niewielkie zmiany na rynku. Minimalna liczba licytacji wyniosła w analizowanym okresie 1 w 2024-01, a maksymalna - 15 w 2023-01. Obserwujemy spadek średniej liczby licytacji z 4 w roku obecnym w porównaniu do 8 z poprzedniego roku. Zeszły miesiąc przyniósł wzrost liczby licytacji (5), co jest wyższe niż średnia roczna. Dokonując analizy danych z wykresu nie sposób pominąć faktu, że dalszy rozwój różnych form licytacji umożliwia w większym stopniu tworzenie sposobu prowadzenia egzekucji komorniczych.
Źródło: Licytacje komornicze Katowice Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Kielce

Zaobserwowaliśmy niewielkie zmiany na rynku. Minimalna liczba licytacji wyniosła w analizowanym okresie 1 w 2022-07, a maksymalna - 12 w 2022-09. Średnia liczba licytacji w tym roku (7) wskazuje na wzrost w porównaniu do poprzedniego roku (4). Zeszły miesiąc przyniósł wzrost liczby licytacji (8), co jest wyższe niż średnia roczna. Przyglądając się danym zilustrowanym na wykresie, stosunkowo łatwo jest dostrzec, że aktualna struktura zaproponowana przez Krajową Radę Komorniczą pomaga w przygotowaniu i realizacji kierunków postępowego egzekwowania długów.
Źródło: Licytacje komornicze Kielce Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Kraków

Odnotowaliśmy znaczące wahania, od minimalnej liczby 4 licytacji w 2022-08, do rekordowych 21 w 2023-03. Średnia liczba licytacji w tym roku (14) wskazuje na wzrost w porównaniu do poprzedniego roku (12). W zeszłym miesiącu odnotowano spadek liczby licytacji (10) poniżej średniej rocznej. Dokonując analizy danych z wykresu nie sposób pominąć faktu, że konsultacja z dłużnikami I wierzycielami spełnia ważne zadania we wprowadzaniu sposobu prowadzenia egzekucji komorniczych.
Źródło: Licytacje komornicze Kraków Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Lublin

Zaobserwowaliśmy niewielkie zmiany na rynku. Minimalna liczba licytacji wyniosła w analizowanym okresie 1 w 2022-02, a maksymalna - 15 w 2022-09. Obserwujemy spadek średniej liczby licytacji z 5 w roku obecnym w porównaniu do 7 z poprzedniego roku. Zeszły miesiąc przyniósł wzrost liczby licytacji (7), co jest wyższe niż średnia roczna. Wykorzystując dane zawarte na wykresie, trudno nie pokusić się o stwierdzenie, że wprowadzenie systemu e-licytacji spełnia istotną rolę w kształtowaniu nowych sposobów egzekucji.
Źródło: Licytacje komornicze Lublin Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Łódź

Odnotowaliśmy znaczące wahania, od minimalnej liczby 4 licytacji w 2021-12, do rekordowych 27 w 2022-12. Obserwujemy spadek średniej liczby licytacji z 16 w roku obecnym w porównaniu do 18 z poprzedniego roku. Zeszły miesiąc przyniósł wzrost liczby licytacji (20), co jest wyższe niż średnia roczna. Zauważając prawidłowości na wykresie, łatwo skonstatować, iż aktualna struktura zaproponowana przez Krajową Radę Komorniczą pociąga za sobą proces wdrażania i unowocześniania odpowiednich warunków aktywizacji poszczególnych jednostek zaangażowanych w proces windykacyjny.
Źródło: Licytacje komornicze Łódź Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Olsztyn

Zaobserwowaliśmy niewielkie zmiany na rynku. Minimalna liczba licytacji wyniosła w analizowanym okresie 1 w 2023-08, a maksymalna - 14 w 2024-03. Średnia liczba licytacji w tym roku (6) wskazuje na wzrost w porównaniu do poprzedniego roku (5). W zeszłym miesiącu odnotowano spadek liczby licytacji (4) poniżej średniej rocznej. Przyglądając się danym nieco uważniej można dojść do wniosku, że aktualna struktura zaproponowana przez Krajową Radę Komorniczą zmusza nas do przeanalizowania nowych sposobów egzekucji.
Źródło: Licytacje komornicze Olsztyn Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Poznań

Odnotowaliśmy znaczące wahania, od minimalnej liczby 1 licytacji w 2022-01, do rekordowych 24 w 2022-08. Obserwujemy spadek średniej liczby licytacji z 8 w roku obecnym w porównaniu do 11 z poprzedniego roku. W zeszłym miesiącu odnotowano spadek liczby licytacji (4) poniżej średniej rocznej. Biorąc pod uwagę dane zaprezentowane na wykresie, widać wyraźnie że aktualna struktura zaproponowana przez Krajową Radę Komorniczą powoduje docenienie wagi systemu szkolenia urzędników odpowiadającemu potrzebom.
Źródło: Licytacje komornicze Poznań Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Rzeszów

Odnotowaliśmy znaczące wahania, od minimalnej liczby 1 licytacji w 2022-01, do rekordowych 17 w 2022-07. Średnia liczba licytacji w tym roku (5) wskazuje na wzrost w porównaniu do poprzedniego roku (4). Zeszły miesiąc przyniósł wzrost liczby licytacji (9), co jest wyższe niż średnia roczna. Wieloletnia linia trendu wskazuje wyraźnie, że stały wzrost liczby zadłużonych nieruchomości umożliwia w większym stopniu tworzenie nowych sposobów egzekucji.
Źródło: Licytacje komornicze Rzeszów Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Szczecin

Odnotowaliśmy znaczące wahania, od minimalnej liczby 1 licytacji w 2021-10, do rekordowych 21 w 2022-09. Obserwujemy spadek średniej liczby licytacji z 8 w roku obecnym w porównaniu do 10 z poprzedniego roku. Zeszły miesiąc przyniósł wzrost liczby licytacji (13), co jest wyższe niż średnia roczna. W świetle danych przedstawionych na wykresie nasuwa się wniosek, iż dalszy rozwój różnych form licytacji umożliwia w większym stopniu tworzenie kierunków postępowego egzekwowania długów.
Źródło: Licytacje komornicze Szczecin Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Toruń

Zaobserwowaliśmy niewielkie zmiany na rynku. Minimalna liczba licytacji wyniosła w analizowanym okresie 1 w 2023-04, a maksymalna - 7 w 2023-03. Obserwujemy spadek średniej liczby licytacji z 3 w roku obecnym w porównaniu do 4 z poprzedniego roku. Liczba licytacji w zeszłym miesiącu (3) odpowiada średniej rocznej, co wskazuje na stabilność rynku. Biorąc pod uwagę dane zaprezentowane na wykresie, widać wyraźnie że konsultacja z dłużnikami I wierzycielami przedstawia interesująca próbę sprawdzenia systemu szkolenia urzędników odpowiadającemu potrzebom.
Źródło: Licytacje komornicze Toruń Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Warszawa

Odnotowaliśmy znaczące wahania, od minimalnej liczby 8 licytacji w 2022-02, do rekordowych 44 w 2022-08. Średnia liczba licytacji w tym roku (25) utrzymała się na podobnym poziomie jak w poprzednim roku (25). Zeszły miesiąc przyniósł wzrost liczby licytacji (31), co jest wyższe niż średnia roczna. Analizując przedstawione na wykresie dane nie sposób nie zauważyć, że rozpoczęcie powszechnej akcji edukacyjnej w społeczeństwie umożliwia w większym stopniu tworzenie istotnych norm dotyczących systemu wymiaru sprawiedliwości.
Źródło: Licytacje komornicze Warszawa Monitor Przetargów, Adradar.


Licytacje komornicze Wrocław

Odnotowaliśmy znaczące wahania, od minimalnej liczby 3 licytacji w 2024-01, do rekordowych 23 w 2022-09. Obserwujemy spadek średniej liczby licytacji z 7 w roku obecnym w porównaniu do 10 z poprzedniego roku. Zeszły miesiąc przyniósł wzrost liczby licytacji (8), co jest wyższe niż średnia roczna. Wieloletnia linia trendu wskazuje wyraźnie, że konsultacja z dłużnikami I wierzycielami przedstawia interesująca próbę sprawdzenia systemu szkolenia urzędników odpowiadającemu potrzebom.
Źródło: Licytacje komornicze Wrocław Monitor Przetargów, Adradar.