Przetargi i licytacje nieruchomości: domy częstochowski

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja domu

częstochowski, Poczesna, Prosta

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Gabriela Wiśniewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-09-2021 o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochow...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

174 750 zł

Termin: 2021-09-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na dom

częstochowski, Poczesna, Prosta

Cena wywoławcza:

174 750 zł
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Gabriela Wiśniewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-09-2021 o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochow...
Szczegóły licytacji

Termin: 2021-09-22

Organizator przetargu:
KOMORNIK
Licytacja domu

częstochowski, Przyrów, Smyków, Kielecka

...:

                                      DRUGA LICYTACJA UDZIAŁU 1/2 CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

1/ położonej w miejscowości Smyków przy ul. Kieleckiej nr 2, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydzi...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

69 533 zł

509 zł/m2

137 m2

Termin: 2021-09-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na dom

częstochowski, Przyrów, Smyków, Kielecka

Cena wywoławcza:

69 533 zł

509 zł/m2

137 m2

...:

                                      DRUGA LICYTACJA UDZIAŁU 1/2 CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

1/ położonej w miejscowości Smyków przy ul. Kieleckiej nr 2, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydzi...
Szczegóły licytacji

Termin: 2021-09-15

Organizator przetargu:
KOMORNIK
Przetarg na dom

częstochowski, Kruszyna, Lgota Mała

OGŁOSZENIE

O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI

 

Syndyk Masy Upadłości Maria Kosiarz-Szewczykowska osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Pana Adama Nowaka ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości położonej w miejscowości Lgota Mała przy ul. Głównej 93, uregulowanej w ks...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

129 547 zł

1 661 zł/m2

78 m2 3 pokoje

Termin: 2021-09-10

Organizator przetargu:
Jedrzej Szewczykowski
Przetarg na dom

częstochowski, Kruszyna, Lgota Mała

Cena wywoławcza:

129 547 zł

1 661 zł/m2

78 m2 3 pokoje

OGŁOSZENIE

O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI

 

Syndyk Masy Upadłości Maria Kosiarz-Szewczykowska osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Pana Adama Nowaka ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości położonej w miejscowości Lgota Mała przy ul. Głównej 93, uregulowanej w ks...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-09-10

Organizator przetargu:
Jedrzej Szewczykowski
Licytacja domu

częstochowski, Konopiska, Walaszczyki

...:

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:
nieruchomość gruntowa zabudowana, działki ewidencyjne nr 93, 70/1, 70/3 k.m. 1 obręb 0010 Walaszczyki o łącznej pow. 1,1696 ha położonej w miejscowości Walaszczyki 30 gm. Konopiska stanowiącej własność dłużnika ***...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

255 979 zł

Termin: 2021-09-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na dom

częstochowski, Konopiska, Walaszczyki

Cena wywoławcza:

255 979 zł
...:

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:
nieruchomość gruntowa zabudowana, działki ewidencyjne nr 93, 70/1, 70/3 k.m. 1 obręb 0010 Walaszczyki o łącznej pow. 1,1696 ha położonej w miejscowości Walaszczyki 30 gm. Konopiska stanowiącej własność dłużnika ***...
Szczegóły licytacji

Termin: 2021-09-08

Organizator przetargu:
KOMORNIK
Licytacja domu

częstochowski, Poczesna, Słowik, Równoległa

... pierwsza licytacja

nieruchomości stanowiącej działka nr 541,542/1,540 o pow.łącznej 0,4495 ha -nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczo-garażowym należącej  do dłużnika: *******************

położonej: 42-262 Poczesna, Równ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

502 650 zł

Termin: 2021-08-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na dom

częstochowski, Poczesna, Słowik, Równoległa

Cena wywoławcza:

502 650 zł
... pierwsza licytacja

nieruchomości stanowiącej działka nr 541,542/1,540 o pow.łącznej 0,4495 ha -nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczo-garażowym należącej  do dłużnika: *******************

położonej: 42-262 Poczesna, Równ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2021-08-25

Organizator przetargu:
KOMORNIK
Licytacja domu

częstochowski, Konopiska, Wygoda, Częstochowska

...:

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako: nieruchomość gruntowa zabudowana, działka  nr 54/2  i 119/2 o łącznej pow. 1,2620 ha położona w miejscowości Wygoda ul. Częstochowska *** gm. Konopiska stanowiącej własność dłużnika*******************...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

174 000 zł

Termin: 2021-07-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na dom

częstochowski, Konopiska, Wygoda, Częstochowska

Cena wywoławcza:

174 000 zł
...:

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako: nieruchomość gruntowa zabudowana, działka  nr 54/2  i 119/2 o łącznej pow. 1,2620 ha położona w miejscowości Wygoda ul. Częstochowska *** gm. Konopiska stanowiącej własność dłużnika*******************...
Szczegóły licytacji

Termin: 2021-07-26

Organizator przetargu:
KOMORNIK
Licytacja domu

częstochowski, Olsztyn, Mstowska

... pierwsza licytacja

nieruchomości stanowiącej działka nr 1288/4 - o pow.0,1833 ha  zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow.103m2 , budynkiem garażowym , budynkiem gospodarczym użytkowanym obecnie jako mieszkalny , piwnicą oraz budynkami gospodarczymi do rozbiórki
...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

242 250 zł

2 352 zł/m2

103 m2

Termin: 2021-07-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na dom

częstochowski, Olsztyn, Mstowska

Cena wywoławcza:

242 250 zł

2 352 zł/m2

103 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości stanowiącej działka nr 1288/4 - o pow.0,1833 ha  zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow.103m2 , budynkiem garażowym , budynkiem gospodarczym użytkowanym obecnie jako mieszkalny , piwnicą oraz budynkami gospodarczymi do rozbiórki
...
Szczegóły licytacji

Termin: 2021-07-26

Organizator przetargu:
KOMORNIK
Licytacja domu

częstochowski, Mstów, Siedlec, Częstochowska

...:

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako: nieruchomośc gruntowa zabudowana działka ewid. 372/5 obręb 0016 o pow. 4.3841 ha położona w miejscowości Siedlec, ul. Częstochowska *** stanowiącej własność dłużnika******************* w udziałach po 1/3 p...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

315 450 zł

Termin: 2021-07-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na dom

częstochowski, Mstów, Siedlec, Częstochowska

Cena wywoławcza:

315 450 zł
...:

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako: nieruchomośc gruntowa zabudowana działka ewid. 372/5 obręb 0016 o pow. 4.3841 ha położona w miejscowości Siedlec, ul. Częstochowska *** stanowiącej własność dłużnika******************* w udziałach po 1/3 p...
Szczegóły licytacji

Termin: 2021-07-13

Organizator przetargu:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie