Przetargi i licytacje nieruchomości: Konopiska

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja działki

częstochowski, Konopiska

...:

D R U G A   L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowa niezabudowana opisana jako działka ewid. nr 1065,1066 o pow. 0,6850 ha położonej w miejscowości Konopiska obręb 0005, stanowiącej własność dłużnika ******************* posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksią...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

78 467 zł

11 zł/m2

6 850 m2

Termin: 2021-09-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na działkę

częstochowski, Konopiska

Cena wywoławcza:

78 467 zł

11 zł/m2

6 850 m2

...:

D R U G A   L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowa niezabudowana opisana jako działka ewid. nr 1065,1066 o pow. 0,6850 ha położonej w miejscowości Konopiska obręb 0005, stanowiącej własność dłużnika ******************* posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksią...
Szczegóły licytacji

Termin: 2021-09-13

Organizator przetargu:
KOMORNIK
Licytacja domu

częstochowski, Konopiska, Walaszczyki

...:

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:
nieruchomość gruntowa zabudowana, działki ewidencyjne nr 93, 70/1, 70/3 k.m. 1 obręb 0010 Walaszczyki o łącznej pow. 1,1696 ha położonej w miejscowości Walaszczyki 30 gm. Konopiska stanowiącej własność dłużnika ***...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

255 979 zł





Termin: 2021-09-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na dom

częstochowski, Konopiska, Walaszczyki

Cena wywoławcza:

255 979 zł




...:

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:
nieruchomość gruntowa zabudowana, działki ewidencyjne nr 93, 70/1, 70/3 k.m. 1 obręb 0010 Walaszczyki o łącznej pow. 1,1696 ha położonej w miejscowości Walaszczyki 30 gm. Konopiska stanowiącej własność dłużnika ***...
Szczegóły licytacji

Termin: 2021-09-08

Organizator przetargu:
KOMORNIK
Licytacja działki

częstochowski, Konopiska, Aleksandria, Słoneczna

...:
D R U G A    L I C Y T A C J A
Nieruchomości położonej w miejscowości Aleksandria II gm. Konopiska  przy przedłużeniu ul. Słonecznej, gminnej. Stanowi wąski pas gruntu, pełniąc funkcję drogi wewnętrznej dla nowych, dzielonych działek budowlanych. Jest nieogrodzona, utwardz...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

14 667 zł

19 zł/m2

786 m2

Termin: 2021-08-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na działkę

częstochowski, Konopiska, Aleksandria, Słoneczna

Cena wywoławcza:

14 667 zł

19 zł/m2

786 m2

...:
D R U G A    L I C Y T A C J A
Nieruchomości położonej w miejscowości Aleksandria II gm. Konopiska  przy przedłużeniu ul. Słonecznej, gminnej. Stanowi wąski pas gruntu, pełniąc funkcję drogi wewnętrznej dla nowych, dzielonych działek budowlanych. Jest nieogrodzona, utwardz...
Szczegóły licytacji

Termin: 2021-08-18

Organizator przetargu:
KOMORNIK
Licytacja domu

częstochowski, Konopiska, Wygoda, Częstochowska

...:

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako: nieruchomość gruntowa zabudowana, działka  nr 54/2  i 119/2 o łącznej pow. 1,2620 ha położona w miejscowości Wygoda ul. Częstochowska *** gm. Konopiska stanowiącej własność dłużnika*******************...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

174 000 zł





Termin: 2021-07-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na dom

częstochowski, Konopiska, Wygoda, Częstochowska

Cena wywoławcza:

174 000 zł




...:

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako: nieruchomość gruntowa zabudowana, działka  nr 54/2  i 119/2 o łącznej pow. 1,2620 ha położona w miejscowości Wygoda ul. Częstochowska *** gm. Konopiska stanowiącej własność dłużnika*******************...
Szczegóły licytacji

Termin: 2021-07-26

Organizator przetargu:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie