Zakup od syndyka: rzeszowski

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na obiekt / lokal

Głogów Małopolski

Syndyk Masy Upadłości POD BOREM Sp. z o. o. Sp. K. w Rudnej Małej, zaprasza do składania ofert na zakup składników wchodzących w skład masy upadłości tj. przedsiębiorstwa Upadłego POD BOREM sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w Rudnej Małej, jako całości w rozumieniu art. 55¹ k. c., za cenę nie niższą niż...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

6 566 736 zł

1 913 zł/m2

3 433 m2

Termin: 2021-10-29

Organizator przetargu:
Syndyk Dorota Dobrowolska
Przetarg na obiekt / lokal

Głogów Małopolski

Cena wywoławcza:

6 566 736 zł

1 913 zł/m2

3 433 m2

Syndyk Masy Upadłości POD BOREM Sp. z o. o. Sp. K. w Rudnej Małej, zaprasza do składania ofert na zakup składników wchodzących w skład masy upadłości tj. przedsiębiorstwa Upadłego POD BOREM sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w Rudnej Małej, jako całości w rozumieniu art. 55¹ k. c., za cenę nie niższą niż...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-10-29

Organizator przetargu:
Syndyk Dorota Dobrowolska
Przetarg na dom

Boguchwała

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI

OFERTA SPRZEDAŻY 1/3 UDZIAŁU – NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt V GUp 541/20 „of” informuje o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości udział w wielkości 1/3 w prawie własności nieruchomo...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

137 000 zł

1 269 zł/m2

108 m2 3 pokoje

Termin: 2021-10-26

Organizator przetargu:
Syndyk Marek Nowak
Przetarg na dom

Boguchwała

Cena wywoławcza:

137 000 zł

1 269 zł/m2

108 m2 3 pokoje

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI

OFERTA SPRZEDAŻY 1/3 UDZIAŁU – NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt V GUp 541/20 „of” informuje o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości udział w wielkości 1/3 w prawie własności nieruchomo...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-10-26

Organizator przetargu:
Syndyk Marek Nowak
Przetarg na dom

Boguchwała

OFERTA SPRZEDAŻY 1/3 UDZIAŁU - NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt V GUp 541/20 "of" informuje o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości udział w wielkości 1/3 w prawie własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym w...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

137 000 zł

23 zł/m2Termin: 2021-10-26

Organizator przetargu:
Syndyk Marek Nowak
Przetarg na dom

Boguchwała

Cena wywoławcza:

137 000 zł

23 zł/m2


OFERTA SPRZEDAŻY 1/3 UDZIAŁU - NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt V GUp 541/20 "of" informuje o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości udział w wielkości 1/3 w prawie własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym w...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-10-26

Organizator przetargu:
Syndyk Marek Nowak
Przetarg na dom

Dynów

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt V GUp 499/19 of ogłasza przetarg ofertowy, pisemny w trybie którego dokonana będzie sprzedaż prawa do nieruchomości w postaci:

prawa ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

293 743 zł

368 zł/m2Termin: 2021-09-19

Organizator przetargu:
Syndyk Marek Nowak
Przetarg na dom

Dynów

Cena wywoławcza:

293 743 zł

368 zł/m2


OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt V GUp 499/19 of ogłasza przetarg ofertowy, pisemny w trybie którego dokonana będzie sprzedaż prawa do nieruchomości w postaci:

prawa ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-09-19

Organizator przetargu:
Syndyk Marek Nowak
Przetarg na działkę

rzeszowski, Głogów Małopolski, Rudna Mała

Syndyk Masy Upadłości ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż:

1) działki ewidencyjnej nr 4290 obręb 0009 Rudna Mała dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZ1Z/00086993/9

Wartość oszacowania działki 37.919,00 zł

Cena wyw...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

98 597 zł

24 zł/m2

4 114 m2

Termin: 2021-09-09

Organizator przetargu:
Syndyk Piotr Sitko
Przetarg na działkę

rzeszowski, Głogów Małopolski, Rudna Mała

Cena wywoławcza:

98 597 zł

24 zł/m2

4 114 m2

Syndyk Masy Upadłości ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż:

1) działki ewidencyjnej nr 4290 obręb 0009 Rudna Mała dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZ1Z/00086993/9

Wartość oszacowania działki 37.919,00 zł

Cena wyw...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-09-09

Organizator przetargu:
Syndyk Piotr Sitko
Przetarg na dom

Błażowa, Ul. Witosa 1

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej Pauliny Biesiada nieprowadzącej działalności gospodarczej w oparciu o postanowienie Sędziego-Komisarza z dnia 17 maja 2021 r., sygn. akt V GUp 536/19 zaprasza do składania pisemnych ofert w sprawie sprzedaży z wolnej ręki udziału w wysokości 1/8 w prawie własnoś...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

10 859 zł

96 zł/m2

113 m2

Termin: 2021-08-31

Organizator przetargu:
supersyndyk.pl
Przetarg na dom

Błażowa, Ul. Witosa 1

Cena wywoławcza:

10 859 zł

96 zł/m2

113 m2

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej Pauliny Biesiada nieprowadzącej działalności gospodarczej w oparciu o postanowienie Sędziego-Komisarza z dnia 17 maja 2021 r., sygn. akt V GUp 536/19 zaprasza do składania pisemnych ofert w sprawie sprzedaży z wolnej ręki udziału w wysokości 1/8 w prawie własnoś...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-08-31

Organizator przetargu:
supersyndyk.pl
Przetarg na mieszkanie

Głogów Małopolski

... niezwłocznie po rozstrzygnięciu części pisemnej przetargu na posiedzeniu, na którym rozpoznane będą oferty na następujących warunkach:

a) kwotę wywoławczą stanowić będzie najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji;

b)oferta złożona w toku licytacji przestaje wi...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

226 862 zł

2 954 zł/m2

77 m2 3 pokoje

Termin: 2021-08-25

Organizator przetargu:
Syndyk Kamila Drewnowska - Ciołek
Przetarg na mieszkanie

Głogów Małopolski

Cena wywoławcza:

226 862 zł

2 954 zł/m2

77 m2 3 pokoje

... niezwłocznie po rozstrzygnięciu części pisemnej przetargu na posiedzeniu, na którym rozpoznane będą oferty na następujących warunkach:

a) kwotę wywoławczą stanowić będzie najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji;

b)oferta złożona w toku licytacji przestaje wi...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-08-25

Organizator przetargu:
Syndyk Kamila Drewnowska - Ciołek
Przetarg na dom

Błażowa, Ul. Witosa 1

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej Pauliny Biesiada nieprowadzącej działalności gospodarczej w oparciu o postanowienie Sędziego-Komisarza z dnia 17 maja 2021 r., sygn. akt V GUp 536/19 zaprasza do składania pisemnych ofert w sprawie sprzedaży z wolnej ręki udziału w wysokości 1/8 w prawie własnoś...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

10 859 zł

96 zł/m2

113 m2

Termin: 2021-08-09

Organizator przetargu:
supersyndyk.pl
Przetarg na dom

Błażowa, Ul. Witosa 1

Cena wywoławcza:

10 859 zł

96 zł/m2

113 m2

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej Pauliny Biesiada nieprowadzącej działalności gospodarczej w oparciu o postanowienie Sędziego-Komisarza z dnia 17 maja 2021 r., sygn. akt V GUp 536/19 zaprasza do składania pisemnych ofert w sprawie sprzedaży z wolnej ręki udziału w wysokości 1/8 w prawie własnoś...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-08-09

Organizator przetargu:
supersyndyk.pl
Przetarg na działkę

Błażowa, Kościuszki

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej Pauliny Biesiada nieprowadzącej działalności gospodarczej w oparciu o postanowienie Sędziego-Komisarza z dnia 17 maja 2021 r., sygn. akt V GUp 536/19 zaprasza do składania pisemnych ofert w sprawie sprzedaży z wolnej ręki udziału w wysokości ¼ w prawie użytkowan...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

7 730 zł

18 zł/m2

420 m2

Termin: 2021-08-09

Organizator przetargu:
supersyndyk.pl
Przetarg na działkę

Błażowa, Kościuszki

Cena wywoławcza:

7 730 zł

18 zł/m2

420 m2

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej Pauliny Biesiada nieprowadzącej działalności gospodarczej w oparciu o postanowienie Sędziego-Komisarza z dnia 17 maja 2021 r., sygn. akt V GUp 536/19 zaprasza do składania pisemnych ofert w sprawie sprzedaży z wolnej ręki udziału w wysokości ¼ w prawie użytkowan...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-08-09

Organizator przetargu:
supersyndyk.pl
Przetarg na działkę

Błażowa, Ul. Kościuszki

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej Pauliny Biesiada nieprowadzącej działalności gospodarczej w oparciu o postanowienie Sędziego-Komisarza z dnia 17 maja 2021 r., sygn. akt V GUp 536/19 zaprasza do składania pisemnych ofert w sprawie sprzedaży z wolnej ręki udziału w wysokości ź w prawie użytkowan...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

7 730 zł

17 zł/m2

460 m2

Termin: 2021-08-09

Organizator przetargu:
supersyndyk.pl
Przetarg na działkę

Błażowa, Ul. Kościuszki

Cena wywoławcza:

7 730 zł

17 zł/m2

460 m2

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej Pauliny Biesiada nieprowadzącej działalności gospodarczej w oparciu o postanowienie Sędziego-Komisarza z dnia 17 maja 2021 r., sygn. akt V GUp 536/19 zaprasza do składania pisemnych ofert w sprawie sprzedaży z wolnej ręki udziału w wysokości ź w prawie użytkowan...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-08-09

Organizator przetargu:
supersyndyk.pl
Przetarg na działkę

rzeszowski, Świlcza, Rudna Wielka

NIERUCHOMOŚĆ RUDNA WIELKA

Syndyk Masy Upadłości ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż:

Udział ½ w nieruchomość gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 850/2 o powierzchni 0,25 ha obręb 0007 położonej w miejscowości Rudna Wielka, gm. Świlcza powiat rzeszowski woj. podkarpackie dl...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

30 634 zł

12 zł/m2

2 500 m2

Termin: 2021-07-22

Organizator przetargu:
Syndyk Piotr Sitko
Przetarg na działkę

rzeszowski, Świlcza, Rudna Wielka

Cena wywoławcza:

30 634 zł

12 zł/m2

2 500 m2

NIERUCHOMOŚĆ RUDNA WIELKA

Syndyk Masy Upadłości ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż:

Udział ½ w nieruchomość gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 850/2 o powierzchni 0,25 ha obręb 0007 położonej w miejscowości Rudna Wielka, gm. Świlcza powiat rzeszowski woj. podkarpackie dl...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-07-22

Organizator przetargu:
Syndyk Piotr Sitko
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie