Przetargi i licytacje nieruchomości: podkarpackie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na obiekt / lokal

Głogów Małopolski

Syndyk Masy Upadłości POD BOREM Sp. z o. o. Sp. K. w Rudnej Małej, zaprasza do składania ofert na zakup składników wchodzących w skład masy upadłości tj. przedsiębiorstwa Upadłego POD BOREM sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w Rudnej Małej, jako całości w rozumieniu art. 55¹ k. c., za cenę nie niższą niż...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

6 566 736 zł

1 913 zł/m2

3 433 m2

Termin: 2021-10-29

Organizator przetargu:
Syndyk Dorota Dobrowolska
Przetarg na obiekt / lokal

Głogów Małopolski

Cena wywoławcza:

6 566 736 zł

1 913 zł/m2

3 433 m2

Syndyk Masy Upadłości POD BOREM Sp. z o. o. Sp. K. w Rudnej Małej, zaprasza do składania ofert na zakup składników wchodzących w skład masy upadłości tj. przedsiębiorstwa Upadłego POD BOREM sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w Rudnej Małej, jako całości w rozumieniu art. 55¹ k. c., za cenę nie niższą niż...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-10-29

Organizator przetargu:
Syndyk Dorota Dobrowolska
Licytacja działki

krośnieński, Dukla, Tylawa

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Roland Lewicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-10-2021 o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie z siedzibą przy Sienkiewicza 12, 38-400 Krosno, pokój 304,  od...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

179 078 zł

1 zł/m2

138 200 m2

Termin: 2021-10-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na działkę

krośnieński, Dukla, Tylawa

Cena wywoławcza:

179 078 zł

1 zł/m2

138 200 m2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Roland Lewicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-10-2021 o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie z siedzibą przy Sienkiewicza 12, 38-400 Krosno, pokój 304,  od...
Szczegóły licytacji

Termin: 2021-10-29

Organizator przetargu:
KOMORNIK
Przetarg na działkę

leski, Solina, Polańczyk

Syndyk masy upadłości Silver Resorts Management sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GUp 209/20, sprzeda w trybie z wolnej ręki prawa własności nieruchomości położonej w Polańczyku (38-610) przy ul. Równej 52, obręb 0011 Polańczyk, nr działki 244, 245, 246, 247, 249, 250, 2...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

4 436 000 zł

259 zł/m2

17 150 m2

Termin: 2021-10-29

Organizator przetargu:
Syndyk Małgorzata Jarosińska
Przetarg na działkę

leski, Solina, Polańczyk

Cena wywoławcza:

4 436 000 zł

259 zł/m2

17 150 m2

Syndyk masy upadłości Silver Resorts Management sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GUp 209/20, sprzeda w trybie z wolnej ręki prawa własności nieruchomości położonej w Polańczyku (38-610) przy ul. Równej 52, obręb 0011 Polańczyk, nr działki 244, 245, 246, 247, 249, 250, 2...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-10-29

Organizator przetargu:
Syndyk Małgorzata Jarosińska
Przetarg na działkę

Cieszanów

... w dniu 29 października 2021 r. (piątek) w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, przy ul. Rynek 1 w Cieszanowie, pok. nr 18, I piętro.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów nr BS o/Cieszanów nr 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

55 590 zł

37 zł/m2

1 512 m2

Termin: 2021-10-29

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Cieszanów
Przetarg na działkę

Cieszanów

Cena wywoławcza:

55 590 zł

37 zł/m2

1 512 m2

... w dniu 29 października 2021 r. (piątek) w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, przy ul. Rynek 1 w Cieszanowie, pok. nr 18, I piętro.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów nr BS o/Cieszanów nr 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-10-29

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Cieszanów
Licytacja działki

tarnobrzeski, Grębów, Żupawa

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ******************* przy  ,Żupawa,  39-400 Tarnobrzeg, dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Henryka Sienkiewicza 27, Tarnobrzeg, 39-400 Ta...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

3 870 zł

0 zł/m2

8 100 m2

Termin: 2021-10-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na działkę

tarnobrzeski, Grębów, Żupawa

Cena wywoławcza:

3 870 zł

0 zł/m2

8 100 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ******************* przy  ,Żupawa,  39-400 Tarnobrzeg, dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Henryka Sienkiewicza 27, Tarnobrzeg, 39-400 Ta...
Szczegóły licytacji

Termin: 2021-10-29

Organizator przetargu:
KOMORNIK
Przetarg na działkę

łańcucki, Białobrzegi

Syndyk Masy Upadłości Grzegorza Wojtyny ogłasza łączną sprzedaż w trybie z wolnej ręki praw własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w województwie podkarpackim, powiecie łańcuckim i powiecie przeworskim, objętych masą upadłości Grzegorza Wojtyny. W skład przedmiotu sprzedaży w...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

48 760 zł

4 zł/m2

13 600 m2

Termin: 2021-10-29

Organizator przetargu:
Syndyk Tycjan Saltarski
Przetarg na działkę

łańcucki, Białobrzegi

Cena wywoławcza:

48 760 zł

4 zł/m2

13 600 m2

Syndyk Masy Upadłości Grzegorza Wojtyny ogłasza łączną sprzedaż w trybie z wolnej ręki praw własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w województwie podkarpackim, powiecie łańcuckim i powiecie przeworskim, objętych masą upadłości Grzegorza Wojtyny. W skład przedmiotu sprzedaży w...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-10-29

Organizator przetargu:
Syndyk Tycjan Saltarski
Przetarg na działkę

rzeszowski, Trzebownisko, Stobierna

... w dniu 28 października 2021r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Trzebownisku.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium, które należy wpłacić w pieniądzu polskim przelewem na konto Gminy Trzebownisko w Banku Spółdzielczym w Jasionce Nr 24 9191 0000 2001 0000 ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

150 000 zł

50 zł/m2

2 972 m2

Termin: 2021-10-28

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Trzebownisko
Przetarg na działkę

rzeszowski, Trzebownisko, Stobierna

Cena wywoławcza:

150 000 zł

50 zł/m2

2 972 m2

... w dniu 28 października 2021r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Trzebownisku.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium, które należy wpłacić w pieniądzu polskim przelewem na konto Gminy Trzebownisko w Banku Spółdzielczym w Jasionce Nr 24 9191 0000 2001 0000 ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-10-28

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Trzebownisko
Licytacja działki

rzeszowski, Błażowa, Nowy Borek

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.10.2021, o godzinie 12:00,rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 867 oraz art. 8791 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego licytacja elektroniczna następuj...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

4 800 zł

Termin: 2021-10-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na działkę

rzeszowski, Błażowa, Nowy Borek

Cena wywoławcza:

4 800 zł
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.10.2021, o godzinie 12:00,rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 867 oraz art. 8791 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego licytacja elektroniczna następuj...
Szczegóły licytacji

Termin: 2021-10-28

Organizator przetargu:
KOMORNIK
Przetarg na działkę

rzeszowski, Trzebownisko, Stobierna

... w dniu 28 października 2021r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Trzebownisku.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium, które należy wpłacić w pieniądzu polskim przelewem na konto Gminy Trzebownisko w Banku Spółdzielczym w Jasionce Nr 24 9191 0000 2001 0000 ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

90 000 zł

54 zł/m2

1 668 m2

Termin: 2021-10-28

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Trzebownisko
Przetarg na działkę

rzeszowski, Trzebownisko, Stobierna

Cena wywoławcza:

90 000 zł

54 zł/m2

1 668 m2

... w dniu 28 października 2021r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Trzebownisku.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium, które należy wpłacić w pieniądzu polskim przelewem na konto Gminy Trzebownisko w Banku Spółdzielczym w Jasionce Nr 24 9191 0000 2001 0000 ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-10-28

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Trzebownisko
Przetarg na działkę

rzeszowski, Trzebownisko, Stobierna

... w dniu 28 października 2021r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Trzebownisku.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium, które należy wpłacić w pieniądzu polskim przelewem na konto Gminy Trzebownisko w Banku Spółdzielczym w Jasionce Nr 24 9191 0000 2001 0000 ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

98 000 zł

54 zł/m2

1 813 m2

Termin: 2021-10-28

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Trzebownisko
Przetarg na działkę

rzeszowski, Trzebownisko, Stobierna

Cena wywoławcza:

98 000 zł

54 zł/m2

1 813 m2

... w dniu 28 października 2021r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Trzebownisku.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium, które należy wpłacić w pieniądzu polskim przelewem na konto Gminy Trzebownisko w Banku Spółdzielczym w Jasionce Nr 24 9191 0000 2001 0000 ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-10-28

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Trzebownisko
Przetarg na obiekt / lokal

Przemyśl

LOKALIZACJA

Nieruchomość położona we wschodniej części wsi Hermanowice, w odległości ok. 7 km od miasta powiatowego Przemyśl. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi Bieszczadzki Oddział Staży Granicznej oraz zabudowania mieszkalne wielorodzinne, w dalszej odległości zabudowa jednorodzinna i pola uprawn...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

100 000 zł

325 zł/m2

308 m2

Termin: 2021-10-28

Organizator przetargu:
Agencja Mienia Wojskowego AMW
Przetarg na obiekt / lokal

Przemyśl

Cena wywoławcza:

100 000 zł

325 zł/m2

308 m2

LOKALIZACJA

Nieruchomość położona we wschodniej części wsi Hermanowice, w odległości ok. 7 km od miasta powiatowego Przemyśl. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi Bieszczadzki Oddział Staży Granicznej oraz zabudowania mieszkalne wielorodzinne, w dalszej odległości zabudowa jednorodzinna i pola uprawn...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-10-28

Organizator przetargu:
Agencja Mienia Wojskowego AMW
Licytacja działki

niżański, Nisko, Nowosielec

...

pierwsza licytacja 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek o nr ew. 2385, 2446, 375/1, 2333 o łącznej powierzchni 1,5136ha położonej 37-400 Nisko, Nowosielec, dla której Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

38 310 zł

3 zł/m2

15 136 m2

Termin: 2021-10-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na działkę

niżański, Nisko, Nowosielec

Cena wywoławcza:

38 310 zł

3 zł/m2

15 136 m2

...

pierwsza licytacja 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek o nr ew. 2385, 2446, 375/1, 2333 o łącznej powierzchni 1,5136ha położonej 37-400 Nisko, Nowosielec, dla której Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***...
Szczegóły licytacji

Termin: 2021-10-28

Organizator przetargu:
KOMORNIK
Licytacja działki

rzeszowski, Błażowa, Nowy Borek

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.10.2021, o godzinie 13:00,rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 867 oraz art. 8791 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego licytacja elektroniczna następuj...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

105 450 zł

29 zł/m2

3 700 m2

Termin: 2021-10-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na działkę

rzeszowski, Błażowa, Nowy Borek

Cena wywoławcza:

105 450 zł

29 zł/m2

3 700 m2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.10.2021, o godzinie 13:00,rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 867 oraz art. 8791 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego licytacja elektroniczna następuj...
Szczegóły licytacji

Termin: 2021-10-28

Organizator przetargu:
KOMORNIK
Licytacja działki

Radymno

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika******************* położonej przy ,Nienowice, 37-550 Radymno, dla której Sąd Rejonowy w Jarosławiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************.

Suma o...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

126 600 zł

2 zł/m2

70 500 m2

Termin: 2021-10-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na działkę

Radymno

Cena wywoławcza:

126 600 zł

2 zł/m2

70 500 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika******************* położonej przy ,Nienowice, 37-550 Radymno, dla której Sąd Rejonowy w Jarosławiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************.

Suma o...
Szczegóły licytacji

Termin: 2021-10-27

Organizator przetargu:
KOMORNIK
Przetarg na obiekt / lokal

Przemyśl, Dworskiego

... w dniu 27 października 2021 r. godz. 1100
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 18

5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu do dnia 19 października 2021 r. gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11, lub na konto Urzędu Miejski...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

80 000 zł

2 629 zł/m2

30 m2

Termin: 2021-10-27

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Przemyśla
Przetarg na obiekt / lokal

Przemyśl, Dworskiego

Cena wywoławcza:

80 000 zł

2 629 zł/m2

30 m2

... w dniu 27 października 2021 r. godz. 1100
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 18

5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu do dnia 19 października 2021 r. gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11, lub na konto Urzędu Miejski...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-10-27

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Przemyśla
1                          39
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie