Przetargi Spółek Skarbu Państwa:

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na obiekt / lokal

Mława, Dworcowa

Prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1576/69
o pow. 0,0701 ha, obręb 0010 Miasto Mława położona przy ulicy Dworcowej 1 w miejscowości Mława,
gmina Mława, powiat mławski wraz z prawem własności dwóch budynków niemieszkalnych o
powierzchni zabudow...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

165 000 zł

1 146 zł/m2

144 m2

Termin: 2021-12-13

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na obiekt / lokal

Mława, Dworcowa

Cena wywoławcza:

165 000 zł

1 146 zł/m2

144 m2

Prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1576/69
o pow. 0,0701 ha, obręb 0010 Miasto Mława położona przy ulicy Dworcowej 1 w miejscowości Mława,
gmina Mława, powiat mławski wraz z prawem własności dwóch budynków niemieszkalnych o
powierzchni zabudow...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-12-13

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na działkę

Katowice

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena nieruchomości uzależniona jest od wyników przetargu. Warunki, termin, wadium i procedury przetargowe określon...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

300 000 zł

410 zł/m2

732 m2

Termin: 2021-12-13

Organizator przetargu:
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa
Przetarg na działkę

Katowice

Cena wywoławcza:

300 000 zł

410 zł/m2

732 m2

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena nieruchomości uzależniona jest od wyników przetargu. Warunki, termin, wadium i procedury przetargowe określon...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-12-13

Organizator przetargu:
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa
Przetarg na działkę

Katowice

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena nieruchomości uzależniona jest od wyników przetargu. Warunki, termin, wadium i procedury przetargowe określon...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 600 000 zł

966 zł/m2

1 656 m2

Termin: 2021-12-13

Organizator przetargu:
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa
Przetarg na działkę

Katowice

Cena wywoławcza:

1 600 000 zł

966 zł/m2

1 656 m2

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena nieruchomości uzależniona jest od wyników przetargu. Warunki, termin, wadium i procedury przetargowe określon...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-12-13

Organizator przetargu:
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa
Przetarg na działkę

Ruda Śląska

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena nieruchomości uzależniona jest od wyników przetargu. Warunki, termin, wadium i procedury przetargowe określon...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

2 350 000 zł

91 zł/m2

25 746 m2

Termin: 2021-12-13

Organizator przetargu:
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa
Przetarg na działkę

Ruda Śląska

Cena wywoławcza:

2 350 000 zł

91 zł/m2

25 746 m2

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena nieruchomości uzależniona jest od wyników przetargu. Warunki, termin, wadium i procedury przetargowe określon...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-12-13

Organizator przetargu:
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa
Przetarg na działkę

Katowice

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena nieruchomości uzależniona jest od wyników przetargu. Warunki, termin, wadium i procedury przetargowe określon...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

280 000 zł

250 zł/m2

1 120 m2

Termin: 2021-12-13

Organizator przetargu:
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa
Przetarg na działkę

Katowice

Cena wywoławcza:

280 000 zł

250 zł/m2

1 120 m2

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena nieruchomości uzależniona jest od wyników przetargu. Warunki, termin, wadium i procedury przetargowe określon...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-12-13

Organizator przetargu:
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa
Przetarg na mieszkanie

Bytom, Dąbrowa Miejska

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach posiada w swojej ofercie nieruchomość położoną w woj. śląskim, w powiecie bytomskim przy ul. Dąbrowa Miejska 6A/4 w Bytomiu.

Budynek mieszkalny nr 6A położony jest na działce nr 27/8 o pow. 0,1246ha, obręb: 0002 Bytom. Przedmiotowy lok...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

98 000 zł

1 870 zł/m2

52 m2

Termin: 2021-12-10

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Bytom, Dąbrowa Miejska

Cena wywoławcza:

98 000 zł

1 870 zł/m2

52 m2

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach posiada w swojej ofercie nieruchomość położoną w woj. śląskim, w powiecie bytomskim przy ul. Dąbrowa Miejska 6A/4 w Bytomiu.

Budynek mieszkalny nr 6A położony jest na działce nr 27/8 o pow. 0,1246ha, obręb: 0002 Bytom. Przedmiotowy lok...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-12-10

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Gliwice, Sikorskiego

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach posiada w swojej ofercie nieruchomość położoną w woj. śląskim, w powiecie gliwickim przy ul. Sikorskiego 116/14 w Gliwicach.
Budynek mieszkalny nr 116 położony jest na działce nr 1067 o pow. 0,2135ha, obręb: 0051. Przedmiotowy lokal znaj...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

112 000 zł

2 783 zł/m2

40 m2 1 pokój

Termin: 2021-12-10

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Gliwice, Sikorskiego

Cena wywoławcza:

112 000 zł

2 783 zł/m2

40 m2 1 pokój

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach posiada w swojej ofercie nieruchomość położoną w woj. śląskim, w powiecie gliwickim przy ul. Sikorskiego 116/14 w Gliwicach.
Budynek mieszkalny nr 116 położony jest na działce nr 1067 o pow. 0,2135ha, obręb: 0051. Przedmiotowy lokal znaj...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-12-10

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Mysłowice, Spacerowa

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena nieruchomości uzależniona jest od wyników przetargu. Warunki, termin, wadium i procedury przetargowe określon...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

50 000 zł

1 340 zł/m2

37 m2 1 pokój

Termin: 2021-12-09

Organizator przetargu:
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa
Przetarg na mieszkanie

Mysłowice, Spacerowa

Cena wywoławcza:

50 000 zł

1 340 zł/m2

37 m2 1 pokój

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena nieruchomości uzależniona jest od wyników przetargu. Warunki, termin, wadium i procedury przetargowe określon...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-12-09

Organizator przetargu:
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa
Przetarg na działkę

Łuków, Stanisława Konarskiego

... w dniu 09.12.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Ogłaszającego, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin, pokój 475.

Warunkami przystąpienia do przetargu są:
- wpłata wadium na konto wskazane w Regulaminie przetargowym, z podaniem nr postępowania: 1004/KNO/672/2021, w terminie do dnia 06.12.2021 r. Termin...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

455 000 zł

87 zł/m2

5 235 m2

Termin: 2021-12-09

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na działkę

Łuków, Stanisława Konarskiego

Cena wywoławcza:

455 000 zł

87 zł/m2

5 235 m2

... w dniu 09.12.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Ogłaszającego, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin, pokój 475.

Warunkami przystąpienia do przetargu są:
- wpłata wadium na konto wskazane w Regulaminie przetargowym, z podaniem nr postępowania: 1004/KNO/672/2021, w terminie do dnia 06.12.2021 r. Termin...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-12-09

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Mysłowice, SPACEROWA

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena nieruchomości uzależniona jest od wyników przetargu. Warunki, termin, wadium i procedury przetargowe określon...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

106 000 zł

1 853 zł/m2

57 m2 2 pokoje

Termin: 2021-12-08

Organizator przetargu:
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa
Przetarg na mieszkanie

Mysłowice, SPACEROWA

Cena wywoławcza:

106 000 zł

1 853 zł/m2

57 m2 2 pokoje

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena nieruchomości uzależniona jest od wyników przetargu. Warunki, termin, wadium i procedury przetargowe określon...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-12-08

Organizator przetargu:
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa
Przetarg na mieszkanie

Mysłowice, Spacerowa

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena nieruchomości uzależniona jest od wyników przetargu. Warunki, termin, wadium i procedury przetargowe określon...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

93 000 zł

1 964 zł/m2

47 m2 2 pokoje

Termin: 2021-12-08

Organizator przetargu:
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa
Przetarg na mieszkanie

Mysłowice, Spacerowa

Cena wywoławcza:

93 000 zł

1 964 zł/m2

47 m2 2 pokoje

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena nieruchomości uzależniona jest od wyników przetargu. Warunki, termin, wadium i procedury przetargowe określon...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-12-08

Organizator przetargu:
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa
Przetarg na działkę

Kraków, Nowa Huta, Glinik

... w dniu 08.12.2021 r. o godz. 11:00 w
siedzibie Ogłaszającego, pokój 312.
Warunkami przystąpienia do przetargu są:
- wpłata wadium na konto wskazane w Regulaminie przetargowym, z podaniem nr postępowania:
1004/KNO/671/2021, w terminie do dnia 03.12.2021 r. Termin wpłaty oznacza termin uznania...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

134 000 zł

82 zł/m2

1 638 m2

Termin: 2021-12-08

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na działkę

Kraków, Nowa Huta, Glinik

Cena wywoławcza:

134 000 zł

82 zł/m2

1 638 m2

... w dniu 08.12.2021 r. o godz. 11:00 w
siedzibie Ogłaszającego, pokój 312.
Warunkami przystąpienia do przetargu są:
- wpłata wadium na konto wskazane w Regulaminie przetargowym, z podaniem nr postępowania:
1004/KNO/671/2021, w terminie do dnia 03.12.2021 r. Termin wpłaty oznacza termin uznania...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-12-08

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

złotowski, Lipka, Kolejowa

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI
W TRYBIE PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO
przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r.
w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przez Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna przetargów oraz
r...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

55 000 zł

1 220 zł/m2

45 m2 2 pokoje

Termin: 2021-12-07

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

złotowski, Lipka, Kolejowa

Cena wywoławcza:

55 000 zł

1 220 zł/m2

45 m2 2 pokoje

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI
W TRYBIE PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO
przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r.
w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przez Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna przetargów oraz
r...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-12-07

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na obiekt / lokal

tarnogórski, Krupski Młyn

... w dniu 08.12.2021 r. o godz. 10.00, w Bieruniu przy Placu Alfreda Nobla 1.

VI. Transakcja sprzedaży

1.Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi pod warunkiem i po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia Spółki na łączną sprzedaż Nieruchomości.

2.W przypadku braku zgody Walnego Zgromadzenia Spółki n...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 780 000 zł

23 zł/m2Termin: 2021-12-07

Organizator przetargu:
NITROERG S.A.
Przetarg na obiekt / lokal

tarnogórski, Krupski Młyn

Cena wywoławcza:

1 780 000 zł

23 zł/m2


... w dniu 08.12.2021 r. o godz. 10.00, w Bieruniu przy Placu Alfreda Nobla 1.

VI. Transakcja sprzedaży

1.Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi pod warunkiem i po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia Spółki na łączną sprzedaż Nieruchomości.

2.W przypadku braku zgody Walnego Zgromadzenia Spółki n...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-12-07

Organizator przetargu:
NITROERG S.A.
Przetarg na dom

strzyżowski, Czudec, Zaborów

... w dniu 08.12.2021 r. o godz. 9:00 w siedzibie Ogłaszającego, pokój 312. Warunkami przystąpienia do przetargu są:
- wpłata wadium na konto wskazane w Regulaminie przetargowym, z podaniem nr postępowania: 1004/KNO/669/2021, w terminie do dnia 03.12.2021 r. Termin wpłaty oznacza termin uznania wpł...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

58 000 zł

382 zł/m2

152 m2

Termin: 2021-12-07

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na dom

strzyżowski, Czudec, Zaborów

Cena wywoławcza:

58 000 zł

382 zł/m2

152 m2

... w dniu 08.12.2021 r. o godz. 9:00 w siedzibie Ogłaszającego, pokój 312. Warunkami przystąpienia do przetargu są:
- wpłata wadium na konto wskazane w Regulaminie przetargowym, z podaniem nr postępowania: 1004/KNO/669/2021, w terminie do dnia 03.12.2021 r. Termin wpłaty oznacza termin uznania wpł...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-12-07

Organizator przetargu:
PKP
1                          45
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie