Przetargi Urzędów Miast:

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na mieszkanie

Miłomłyn, Leśna

... w dniu 11.05.2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Miłomłyn 14-140 Miłomłyn ul. Twarda 12 w sali nr 15, o godz. 12 – tej.

- Wadium w kwocie 5.170,00 zł za działkę należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn lub na konto UMiG Miłomłyn w Banku Spółdzielczym w Iławie Oddział w Miłomłynie N...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

51 700 zł

907 zł/m2

57 m2 2 pokoje

Termin: 2021-05-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
Przetarg na mieszkanie

Miłomłyn, Leśna

Cena wywoławcza:

51 700 zł

907 zł/m2

57 m2 2 pokoje

... w dniu 11.05.2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Miłomłyn 14-140 Miłomłyn ul. Twarda 12 w sali nr 15, o godz. 12 – tej.

- Wadium w kwocie 5.170,00 zł za działkę należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn lub na konto UMiG Miłomłyn w Banku Spółdzielczym w Iławie Oddział w Miłomłynie N...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-05-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
Przetarg na mieszkanie

wałbrzyski, Mieroszów, Unisław Śląski

... 05.05.2021 r. o godzinie 11:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. Wniesienie kwoty wadium przelewem na konto Gminy Mieroszów nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 do dnia 29.04.2021 r.

Za dzień wpłaty wadium uważa ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

29 900 zł

445 zł/m2

67 m2 2 pokoje

Termin: 2021-05-05

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mieroszów
Przetarg na mieszkanie

wałbrzyski, Mieroszów, Unisław Śląski

Cena wywoławcza:

29 900 zł

445 zł/m2

67 m2 2 pokoje

... 05.05.2021 r. o godzinie 11:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. Wniesienie kwoty wadium przelewem na konto Gminy Mieroszów nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 do dnia 29.04.2021 r.

Za dzień wpłaty wadium uważa ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-05-05

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mieroszów
Przetarg na mieszkanie

Lubań

... w dniu 05 maja 2021 roku (środa) o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Miasta Lubania, ul. 7 Dywizji 14, I piętro, sala Nr 11.

Zgodnie z §14 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

180 000 zł

2 946 zł/m2

61 m2 3 pokoje

Termin: 2021-05-05

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Lubań
Przetarg na mieszkanie

Lubań

Cena wywoławcza:

180 000 zł

2 946 zł/m2

61 m2 3 pokoje

... w dniu 05 maja 2021 roku (środa) o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Miasta Lubania, ul. 7 Dywizji 14, I piętro, sala Nr 11.

Zgodnie z §14 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-05-05

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Lubań
Przetarg na mieszkanie

Chrzanów, Aleja Henryka

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 22 marca 2021r. Burmistrz Miasta Chrzanowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego nr 29 w budynku nr 59 przy ul. Aleja Henryka w Chrzanowie. Przetarg przeprowadzony zostanie przy użyciu środkó...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

80 000 zł

3 019 zł/m2

27 m2

Termin: 2021-04-30

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Chrzanowa
Przetarg na mieszkanie

Chrzanów, Aleja Henryka

Cena wywoławcza:

80 000 zł

3 019 zł/m2

27 m2

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 22 marca 2021r. Burmistrz Miasta Chrzanowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego nr 29 w budynku nr 59 przy ul. Aleja Henryka w Chrzanowie. Przetarg przeprowadzony zostanie przy użyciu środkó...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-04-30

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Chrzanowa
Przetarg na mieszkanie

Chrzanów, Aleja Henryka

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 22 marca 2021r. Burmistrz Miasta Chrzanowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego nr 29 w budynku nr 59 przy ul. Aleja Henryka w Chrzanowie. Przetarg przeprowadzony zostanie przy użyciu środkó...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

80 000 zł

3 019 zł/m2

27 m2 1 pokój

Termin: 2021-04-30

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Chrzanowa
Przetarg na mieszkanie

Chrzanów, Aleja Henryka

Cena wywoławcza:

80 000 zł

3 019 zł/m2

27 m2 1 pokój

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 22 marca 2021r. Burmistrz Miasta Chrzanowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego nr 29 w budynku nr 59 przy ul. Aleja Henryka w Chrzanowie. Przetarg przeprowadzony zostanie przy użyciu środkó...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-04-30

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Chrzanowa
Przetarg na mieszkanie

Chrzanów, JAGIELLOŃSKA

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 22 marca 2021r. Burmistrz Miasta Chrzanowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 13 przy ul. Jagiellońskiej w Chrzanowie. Przetarg przeprowadzony zostanie przy użyciu środkó...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

85 000 zł

2 117 zł/m2

40 m2 1 pokój

Termin: 2021-04-30

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Chrzanowa
Przetarg na mieszkanie

Chrzanów, JAGIELLOŃSKA

Cena wywoławcza:

85 000 zł

2 117 zł/m2

40 m2 1 pokój

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 22 marca 2021r. Burmistrz Miasta Chrzanowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 13 przy ul. Jagiellońskiej w Chrzanowie. Przetarg przeprowadzony zostanie przy użyciu środkó...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-04-30

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Chrzanowa
Przetarg na mieszkanie

Boguszów-Gorce, Reymonta

... dnia 26 maja 2021 r. w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego, Pl. Odrodzenia 1 (wejście od ulicy)

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden zakwalifikowany uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie o wysokości postąpienia ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

56 000 zł

693 zł/m2

81 m2 2 pokoje

Termin: 2021-04-26

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Boguszów Gorce
Przetarg na mieszkanie

Boguszów-Gorce, Reymonta

Cena wywoławcza:

56 000 zł

693 zł/m2

81 m2 2 pokoje

... dnia 26 maja 2021 r. w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego, Pl. Odrodzenia 1 (wejście od ulicy)

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden zakwalifikowany uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie o wysokości postąpienia ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-04-26

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Boguszów Gorce
Przetarg na mieszkanie

Elbląg, Malborska

... w dniu 26 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00, w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu.

9. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości 27.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy 00/100), należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na kon...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

270 800 zł

2 555 zł/m2

106 m2 4 pokoje

Termin: 2021-04-26

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Elbląg
Przetarg na mieszkanie

Elbląg, Malborska

Cena wywoławcza:

270 800 zł

2 555 zł/m2

106 m2 4 pokoje

... w dniu 26 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00, w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu.

9. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości 27.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy 00/100), należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na kon...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-04-26

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Elbląg
Przetarg na mieszkanie

Lubań, Warszawska

... w dniu 26 kwietnia 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Miasta Lubania, ul. 7 Dywizji 14, I piętro, sala Nr 11.

Zgodnie z §14 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nie...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

90 000 zł

2 191 zł/m2

41 m2 1 pokój

Termin: 2021-04-26

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Lubań
Przetarg na mieszkanie

Lubań, Warszawska

Cena wywoławcza:

90 000 zł

2 191 zł/m2

41 m2 1 pokój

... w dniu 26 kwietnia 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Miasta Lubania, ul. 7 Dywizji 14, I piętro, sala Nr 11.

Zgodnie z §14 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nie...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-04-26

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Lubań
Przetarg na mieszkanie

Elbląg, Wapienna

... w dniu 26 kwietnia 2021 r. o godz. 11:00, w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu.

9. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości 3.600 zł (słownie złotych: trzy tysiące sześćset 00/100), należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na konto Ban...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

35 900 zł

1 889 zł/m2

19 m2 1 pokój

Termin: 2021-04-26

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Elbląg
Przetarg na mieszkanie

Elbląg, Wapienna

Cena wywoławcza:

35 900 zł

1 889 zł/m2

19 m2 1 pokój

... w dniu 26 kwietnia 2021 r. o godz. 11:00, w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu.

9. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości 3.600 zł (słownie złotych: trzy tysiące sześćset 00/100), należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na konto Ban...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-04-26

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Elbląg
Przetarg na mieszkanie

Bielawa, Ludowa

... w dniu 22 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, sala narad nr 15 /II piętro/.

Warunki ogólne:

1. Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.

2. Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa: Sant...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

25 000 zł

1 347 zł/m2

19 m2 1 pokój

Termin: 2021-04-22

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Bielawa
Przetarg na mieszkanie

Bielawa, Ludowa

Cena wywoławcza:

25 000 zł

1 347 zł/m2

19 m2 1 pokój

... w dniu 22 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, sala narad nr 15 /II piętro/.

Warunki ogólne:

1. Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.

2. Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa: Sant...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-04-22

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Bielawa
Przetarg na mieszkanie

Biskupiec, Kryniczna

... w dniu 22 kwietnia 2021 roku o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Biskupcu przy ul.Aleja Niepodległości 2 (sala konferencyjna, I piętro, pok.16).

W przetargu mogą brać udział osoby, które w terminie do dnia 16 kwietnia 2021 roku, wpłacą na konto Urzędu Miejskiego w Biskupcu Nr 45 1020 3541 000...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

60 000 zł

3 584 zł/m2

17 m2 1 pokój

Termin: 2021-04-22

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Biskupiec
Przetarg na mieszkanie

Biskupiec, Kryniczna

Cena wywoławcza:

60 000 zł

3 584 zł/m2

17 m2 1 pokój

... w dniu 22 kwietnia 2021 roku o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Biskupcu przy ul.Aleja Niepodległości 2 (sala konferencyjna, I piętro, pok.16).

W przetargu mogą brać udział osoby, które w terminie do dnia 16 kwietnia 2021 roku, wpłacą na konto Urzędu Miejskiego w Biskupcu Nr 45 1020 3541 000...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-04-22

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Biskupiec
Przetarg na mieszkanie

Jedlina-Zdrój, Piękna

... w dniu

21 kwietnia 2021 r. o godzinie 11:00

w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ulicy Poznańskiej nr 2.

WYSOKOŚĆ WADIUM:

Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX280 w wysokości 5 000 zł (sł...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

49 000 zł

1 256 zł/m2

39 m2 2 pokoje

Termin: 2021-04-21

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Przetarg na mieszkanie

Jedlina-Zdrój, Piękna

Cena wywoławcza:

49 000 zł

1 256 zł/m2

39 m2 2 pokoje

... w dniu

21 kwietnia 2021 r. o godzinie 11:00

w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ulicy Poznańskiej nr 2.

WYSOKOŚĆ WADIUM:

Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX280 w wysokości 5 000 zł (sł...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-04-21

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Przetarg na mieszkanie

Nieszawa, Kaziemierza Jagiellończyka

... w dniu 21.04.2021 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miasta
w Nieszawie przy ul. 3-go Maja 2, sala posiedzeń, I piętro.

II. Cel przetargu
Ustalenie nabywcy nieruchomości, oferującego najwyższą cenę sprzedaży.

III. Warunki przetargu
Przetarg na sprzedaż wyżej opisanych nieruchomości ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

25 000 zł

271 zł/m2

92 m2

Termin: 2021-04-21

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Nieszawa
Przetarg na mieszkanie

Nieszawa, Kaziemierza Jagiellończyka

Cena wywoławcza:

25 000 zł

271 zł/m2

92 m2

... w dniu 21.04.2021 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miasta
w Nieszawie przy ul. 3-go Maja 2, sala posiedzeń, I piętro.

II. Cel przetargu
Ustalenie nabywcy nieruchomości, oferującego najwyższą cenę sprzedaży.

III. Warunki przetargu
Przetarg na sprzedaż wyżej opisanych nieruchomości ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-04-21

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Nieszawa
Przetarg na mieszkanie

Żyrardów, Armii Krajowej

... w Centrum Kultury w Żyrardowie, Plac Jana Pawła II nr 3, w dniu 20 kwietnia 2021 r. (tj. wtorek), o godz. 11:00.

Wadium w podanej wysokości należy wpłacić do 15 kwietnia 2021 r. przelewem na konto: Miasto Żyrardów, Pl. Jana Pawła II Nr 1, 96-300 Żyrardów, Bank PKO Bank Polski, Nr 57 1020 102...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

108 500 zł

2 111 zł/m2

51 m2 1 pokój

Termin: 2021-04-20

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Żyrardów
Przetarg na mieszkanie

Żyrardów, Armii Krajowej

Cena wywoławcza:

108 500 zł

2 111 zł/m2

51 m2 1 pokój

... w Centrum Kultury w Żyrardowie, Plac Jana Pawła II nr 3, w dniu 20 kwietnia 2021 r. (tj. wtorek), o godz. 11:00.

Wadium w podanej wysokości należy wpłacić do 15 kwietnia 2021 r. przelewem na konto: Miasto Żyrardów, Pl. Jana Pawła II Nr 1, 96-300 Żyrardów, Bank PKO Bank Polski, Nr 57 1020 102...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-04-20

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Żyrardów
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie