Licytacja mieszkania: Strzegom, Koszarowa

ARCHIWALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Małgorzata Walas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-04-2021 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy z siedzibą przy ul. L. Okulickiego 2-4, 58-100 Świdnica, pokój 320, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: Elżbieta Ługowska, Krzysztof Ługowski , położonego przy ul. Koszarowa 3B/14, 58-150 Strzegom , dla którego Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00083828/1. Opis nieruchomości: Lokal położony jest w Strzegomiu przy ul. Koszarowej 3B/14 na II piętrze wielorodzinnego budynku mieszkalnego trzykondygnacyjnego. Lokal składa się z: pokoju, sypialni, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju. Ogółem powierzchnia użytkowa zgodnie z umową sprzedaży wynosi: 79,40m2. Powierzchnia przynależna: brak. Piwnica jest przypisana do lokalu, znajduje się w częściach wspólnych budynku. Działka nr 706 (na której stoi budynek w którym mieści się lokal), obręb 0003, Śródmieście nr 3, powierzchnia działki nr 0,2007 ha. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta nr SW1S/00027935/4, dla lokalu mieszkalnego SW1S/00083828/1. Obecnie w salonie lokalu nr 14 znajduje się wejście do lokalu nr 18. W wyniku połączenia mieszkania objetego KW o nr SW1S/00083828/1 z mieszkaniem objętym KW SW1S/00083829/8 stanowią one funkcjonalną całość. Mieszkanie (nr 18) na poddaszu jest ogrzewane piecem co gazowym znajdującym się w mieszkaniu o nr 14. Suma oszacowania wynosi 336 261,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 252 195,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 626,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Wałbrzychu 21 1020 5095 0000 5302 0158 5579. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN 07.04.2021 17:00 - 17:10 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Świdnicy mieszczącym się pod adresem: ul. L. Okulickiego 2-4, Świdnica, 58-100 Świdnica. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Małgorzata Walas

Cena wywoławcza:

252 196 zł

3 176 zł/m2

79 m2 2 pokoje

Termin: 2021-04-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK

Przetarg na mieszkanie: Strzegom, Koszarowa

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

252 196 zł

3 176 zł/m2

79 m2 2 pokoje

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Małgorzata Walas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-04-2021 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy z siedzibą przy ul. L. Okulickiego 2-4, 58-100 Świdnica, pokój 320, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: Elżbieta Ługowska, Krzysztof Ługowski , położonego przy ul. Koszarowa 3B/14, 58-150 Strzegom , dla którego Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00083828/1. Opis nieruchomości: Lokal położony jest w Strzegomiu przy ul. Koszarowej 3B/14 na II piętrze wielorodzinnego budynku mieszkalnego trzykondygnacyjnego. Lokal składa się z: pokoju, sypialni, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju. Ogółem powierzchnia użytkowa zgodnie z umową sprzedaży wynosi: 79,40m2. Powierzchnia przynależna: brak. Piwnica jest przypisana do lokalu, znajduje się w częściach wspólnych budynku. Działka nr 706 (na której stoi budynek w którym mieści się lokal), obręb 0003, Śródmieście nr 3, powierzchnia działki nr 0,2007 ha. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta nr SW1S/00027935/4, dla lokalu mieszkalnego SW1S/00083828/1. Obecnie w salonie lokalu nr 14 znajduje się wejście do lokalu nr 18. W wyniku połączenia mieszkania objetego KW o nr SW1S/00083828/1 z mieszkaniem objętym KW SW1S/00083829/8 stanowią one funkcjonalną całość. Mieszkanie (nr 18) na poddaszu jest ogrzewane piecem co gazowym znajdującym się w mieszkaniu o nr 14. Suma oszacowania wynosi 336 261,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 252 195,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 626,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Wałbrzychu 21 1020 5095 0000 5302 0158 5579. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN 07.04.2021 17:00 - 17:10 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Świdnicy mieszczącym się pod adresem: ul. L. Okulickiego 2-4, Świdnica, 58-100 Świdnica. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Małgorzata Walas

Termin: 2021-04-26

Organizator przetargu:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Licytacja to doskonała okazja do nabycia mieszkania poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.