Przetarg na mieszkanie: poznański, Kórnik, Runowo

ARCHIWALNE

Oznaczenie postępowania: Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1008/KNO/428/2021 Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. w imieniu której działa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu. Termin i miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi o godz. 11.00 w dniu 30.07.2021 r., pok. nr 350, w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu, Al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań. Termin i miejsce składania ofert : Składanie ofert następuje do godz. 10.00 dnia 29.07.2021 r., w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu, Al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań. Przedmiot przetargu: zbycie nieruchomości lokalowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Runowie 7, na którą składa się:  prawo własności lokalu mieszkalnego nr 3, o powierzchni użytkowej 27,93 m2 , o następującej strukturze użytkowej: - pokój o powierzchni użytkowej 11,62 m2 - pokój o powierzchni użytkowej 7,93 m2 - kuchnia o powierzchni użytkowej 8,38 m2  pomieszczenia przynależne: - pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 2,11 m2 - piwnica o powierzchni 4,04 m2  udział wynoszący 3408/18309 części w prawie własności działki oznaczonej ewidencyjnie numerem 69/6, o powierzchni 0,1439 ha, obręb 0025, Runowo oraz w prawie własności części budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do działu III KW sprzedawanej nieruchomości, zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 5 do Regulaminu. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Wągrowcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr *******************, w której: - jako współwłaściciel w udziale 14150/18309 wpisana jest spółka Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, - jako pozostali współwłaściciele wpisani są właściciele wyodrębnionych lokali, - wpisane jest uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej – nieodpłatne i na czas nieoznaczony prawo przechodu i przejazdu przez działkę nr 69/5, objętej księgą wieczystą *******************, na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki nr 69/6. Ponadto w dziale III księgi wieczystej wpisane jest roszczenie dotychczasowego właściciela gruntu o opłatę przekształceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości – na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów. Cena wywoławcza: 32.000,00 zł netto Wadium: 3.200,00 zł Minimalne postąpienie w przypadku kontynuacji przetargu w formie licytacji: 500,00 zł Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez PKP S.A. zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Do uzyskanej ceny zbycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT o ile wg skutków podatkowych określonych na dzień sprzedaży zajdą przesłanki do jego naliczenia.

Cena wywoławcza:

32 000 zł

1 146 zł/m2

28 m2 2 pokoje

Termin: 2021-07-29

Organizator przetargu:
PKP
https://www.pkp.pl/pl/nieruchomosci-menu/aukcje2.php?option=com_aukcje2&pkp=&show=24312

Przetarg na mieszkanie: poznański, Kórnik, Runowo

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

32 000 zł

1 146 zł/m2

28 m2 2 pokoje

Oznaczenie postępowania: Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1008/KNO/428/2021 Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. w imieniu której działa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu. Termin i miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi o godz. 11.00 w dniu 30.07.2021 r., pok. nr 350, w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu, Al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań. Termin i miejsce składania ofert : Składanie ofert następuje do godz. 10.00 dnia 29.07.2021 r., w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu, Al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań. Przedmiot przetargu: zbycie nieruchomości lokalowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Runowie 7, na którą składa się:  prawo własności lokalu mieszkalnego nr 3, o powierzchni użytkowej 27,93 m2 , o następującej strukturze użytkowej: - pokój o powierzchni użytkowej 11,62 m2 - pokój o powierzchni użytkowej 7,93 m2 - kuchnia o powierzchni użytkowej 8,38 m2  pomieszczenia przynależne: - pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 2,11 m2 - piwnica o powierzchni 4,04 m2  udział wynoszący 3408/18309 części w prawie własności działki oznaczonej ewidencyjnie numerem 69/6, o powierzchni 0,1439 ha, obręb 0025, Runowo oraz w prawie własności części budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do działu III KW sprzedawanej nieruchomości, zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 5 do Regulaminu. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Wągrowcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr *******************, w której: - jako współwłaściciel w udziale 14150/18309 wpisana jest spółka Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, - jako pozostali współwłaściciele wpisani są właściciele wyodrębnionych lokali, - wpisane jest uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej – nieodpłatne i na czas nieoznaczony prawo przechodu i przejazdu przez działkę nr 69/5, objętej księgą wieczystą *******************, na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki nr 69/6. Ponadto w dziale III księgi wieczystej wpisane jest roszczenie dotychczasowego właściciela gruntu o opłatę przekształceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości – na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów. Cena wywoławcza: 32.000,00 zł netto Wadium: 3.200,00 zł Minimalne postąpienie w przypadku kontynuacji przetargu w formie licytacji: 500,00 zł Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez PKP S.A. zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Do uzyskanej ceny zbycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT o ile wg skutków podatkowych określonych na dzień sprzedaży zajdą przesłanki do jego naliczenia.

Termin: 2021-07-29

Organizator przetargu:
PKP
https://www.pkp.pl/pl/nieruchomosci-menu/aukcje2..
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia mieszkania poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.