Przetarg na mieszkanie: Reda, Morska

Oferta promowana za pomocą MULTIPORTALU NIERUCHOMOŚCI B E B R O K E R . P L Syndyk masy upadłości ******************, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz ********************************** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – Marta Gabryelska-Mogiełka, Kancelaria Syndyka przy ul. Dworcowej 8/2 w Wejherowie, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości odrębnego lokalu mieszkalnego nr A 25 położonego w Redzie, przy ul. Morskiej 4, o powierzchni użytkowej 35,70 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr GD1W/__001pokaż telefon, wraz z udziałem 8/10000 w prawie własności nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części gruntu i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr GD1W/__000pokaż telefon. 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość lokalowa - odrębny lokal mieszkalny nr A 25 położony w Redzie, przy ul. Morskiej 4, o powierzchni użytkowej 35,70 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr GD1W/__001pokaż telefon, wraz z udziałem 8/10000 w prawie własności nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części gruntu i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr GD1W/__000pokaż telefon. 2. Cena wywoławcza wynosi 240.570,00 (dwieście czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt) złotych. 3. Oferty należy składać w formie pisemnej, w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiających zapoznanie się z ich treścią bez otwarcia lub uszkodzenia koperty do dnia 7 maja 2021 r. w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10 lub przesłać je na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy listami poleconymi (decyduje data faktycznego wpływu oferty do Sądu). 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1/10 sumy ceny wywoławczej netto, to jest w kwocie: 24.057,00 (dwudziestu czterech tysięcy pięćdziesięciu siedmiu) złotych. Wymagane wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy syndyka prowadzony dla masy upadłości Renaty Kowalkowskiej __36 1020 55pokaż telefon (PKO Bank Polski – konto Inteligo) do dnia 7 maja 2021 r. 5. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 11 maja 2021 r. o godzinie 12.00, sala B65 w gmachu Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10. 6. Zastrzega się prawo do odstąpienia od przetargu lub też unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania oraz prawo do niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny. 7. Regulamin przetargu dostępny jest w aktach sprawy VI GUp 225/20 oraz w kancelarii Syndyka - tel. __792pokaż telefon, e-mail: gabryelsskontaktuj się. Telefon: __792pokaż telefon Numer oferty: MS8470 Osoba odpowiedzialna zawodowo: Marta Gabryelska-Mogiełka Nr licencji zawodowej: brak danych Email oferenta: gabryelska.marta@gmail.com

Cena wywoławcza:

240 570 zł

6 683 zł/m2

36 m2 1 pokój

Termin: 2021-05-07

Organizator przetargu:
Syndyk Marta Gabryelska-Mogiełka

Przetarg na mieszkanie: Reda, Morska

Cena wywoławcza:

240 570 zł

6 683 zł/m2

36 m2 1 pokój

Oferta promowana za pomocą MULTIPORTALU NIERUCHOMOŚCI B E B R O K E R . P L Syndyk masy upadłości ******************, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz ********************************** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – Marta Gabryelska-Mogiełka, Kancelaria Syndyka przy ul. Dworcowej 8/2 w Wejherowie, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości odrębnego lokalu mieszkalnego nr A 25 położonego w Redzie, przy ul. Morskiej 4, o powierzchni użytkowej 35,70 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr GD1W/__001pokaż telefon, wraz z udziałem 8/10000 w prawie własności nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części gruntu i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr GD1W/__000pokaż telefon. 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość lokalowa - odrębny lokal mieszkalny nr A 25 położony w Redzie, przy ul. Morskiej 4, o powierzchni użytkowej 35,70 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr GD1W/__001pokaż telefon, wraz z udziałem 8/10000 w prawie własności nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części gruntu i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr GD1W/__000pokaż telefon. 2. Cena wywoławcza wynosi 240.570,00 (dwieście czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt) złotych. 3. Oferty należy składać w formie pisemnej, w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiających zapoznanie się z ich treścią bez otwarcia lub uszkodzenia koperty do dnia 7 maja 2021 r. w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10 lub przesłać je na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy listami poleconymi (decyduje data faktycznego wpływu oferty do Sądu). 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1/10 sumy ceny wywoławczej netto, to jest w kwocie: 24.057,00 (dwudziestu czterech tysięcy pięćdziesięciu siedmiu) złotych. Wymagane wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy syndyka prowadzony dla masy upadłości Renaty Kowalkowskiej __36 1020 55pokaż telefon (PKO Bank Polski – konto Inteligo) do dnia 7 maja 2021 r. 5. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 11 maja 2021 r. o godzinie 12.00, sala B65 w gmachu Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10. 6. Zastrzega się prawo do odstąpienia od przetargu lub też unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania oraz prawo do niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny. 7. Regulamin przetargu dostępny jest w aktach sprawy VI GUp 225/20 oraz w kancelarii Syndyka - tel. __792pokaż telefon, e-mail: gabryelsskontaktuj się. Telefon: __792pokaż telefon Numer oferty: MS8470 Osoba odpowiedzialna zawodowo: Marta Gabryelska-Mogiełka Nr licencji zawodowej: brak danych Email oferenta: gabryelska.marta@gmail.com

Termin: 2021-05-07

Organizator przetargu:
Syndyk Marta Gabryelska-Mogiełka
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia mieszkania poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.