Przetarg na mieszkanie: Wałbrzych, Podgórze, Katowicka

ARCHIWALNE

Przetarg na sprzedaż nieruchomości NR POSTĘPOWANIA: 1011/KNO/417/2021 Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. w imieniu której działa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu Termin i miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10;00 w dniu 30.07.2021r., pok. nr 342, w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, ul. Joannitów 13. Termin i miejsce składania ofert : Składanie ofert następuje do godz. 14:00 dnia 27.07.2021r., w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, ul. Joannitów 13. Przedmiot przetargu: zbycie w trybie nieograniczonego przetargu prawa własności lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Wałbrzychu przy ul. Katowickiej 4, województwo dolnośląskie, o powierzchni użytkowej 34,21 m2 wraz z powierzchnią przynależną 7,95 m2 oraz udziałem wynoszącym 177/10000 części w częściach wspólnych budynków oraz w prawie własności gruntu oznaczonego ewidencyjnie jako działka nr 100 AM-3 o powierzchni 0,4250 ha, obręb 0039, Podgórze 39 Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do działu III KW sprzedawanej nieruchomości, zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 5 do Regulaminu. Lokal nie posiada wyodrębnionej księgi wieczystej. Dla działki nr 100, AM-3 Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr *******************, w której właścicielem nieruchomości w udziale 3304/10000 wpisana jest spółka Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, jako pozostali współwłaściciele wpisani są właściciele wyodrębnionych lokali. Cena wywoławcza: 47 000,00 zł netto Wadium: 4 700,00 zł Minimalne postąpienie w przypadku kontynuacji przetargu w formie licytacji: 500,00 zł Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez PKP S.A. zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Do uzyskanej ceny zbycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT o ile wg skutków podatkowych określonych na dzień sprzedaży zajdą przesłanki do jego naliczenia.

Cena wywoławcza:

47 000 zł

1 374 zł/m2

34 m2

Termin: 2021-07-27

Organizator przetargu:
PKP
https://www.pkp.pl/pl/nieruchomosci-menu/aukcje2.php?option=com_aukcje2&pkp=&show=24299

Przetarg na mieszkanie: Wałbrzych, Podgórze, Katowicka

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

47 000 zł

1 374 zł/m2

34 m2

Przetarg na sprzedaż nieruchomości NR POSTĘPOWANIA: 1011/KNO/417/2021 Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. w imieniu której działa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu Termin i miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10;00 w dniu 30.07.2021r., pok. nr 342, w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, ul. Joannitów 13. Termin i miejsce składania ofert : Składanie ofert następuje do godz. 14:00 dnia 27.07.2021r., w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, ul. Joannitów 13. Przedmiot przetargu: zbycie w trybie nieograniczonego przetargu prawa własności lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Wałbrzychu przy ul. Katowickiej 4, województwo dolnośląskie, o powierzchni użytkowej 34,21 m2 wraz z powierzchnią przynależną 7,95 m2 oraz udziałem wynoszącym 177/10000 części w częściach wspólnych budynków oraz w prawie własności gruntu oznaczonego ewidencyjnie jako działka nr 100 AM-3 o powierzchni 0,4250 ha, obręb 0039, Podgórze 39 Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do działu III KW sprzedawanej nieruchomości, zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 5 do Regulaminu. Lokal nie posiada wyodrębnionej księgi wieczystej. Dla działki nr 100, AM-3 Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr *******************, w której właścicielem nieruchomości w udziale 3304/10000 wpisana jest spółka Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, jako pozostali współwłaściciele wpisani są właściciele wyodrębnionych lokali. Cena wywoławcza: 47 000,00 zł netto Wadium: 4 700,00 zł Minimalne postąpienie w przypadku kontynuacji przetargu w formie licytacji: 500,00 zł Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez PKP S.A. zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Do uzyskanej ceny zbycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT o ile wg skutków podatkowych określonych na dzień sprzedaży zajdą przesłanki do jego naliczenia.

Termin: 2021-07-27

Organizator przetargu:
PKP
https://www.pkp.pl/pl/nieruchomosci-menu/aukcje2..
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia mieszkania poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.