Licytacja mieszkania: Kraków, Podgórze, Koszykarska

ARCHIWALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Podgórza w Krakowie Konrad Rosiek mający kancelarię w Krakowie przy ul. Jerzmanowskiego 40/7 podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26.04.2021 r. o godz.11:00 w Wydziale XII Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa- Podgórza w Krakowie przy Przy Rondzie 7 sala D-48 odbędzie się w trybie art. 953 kpc pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako lokal mieszkalny nr 12 o powierzchni użytkowej 86,72 m2 wraz z udziałem wynoszącym 41/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi praw użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal położony jest w Krakowie przy ul. Koszykarskiej 31 należący do dłużnika SOL&ART Spółka z o.o. Projekt Koszykarska Spółka komandytowa z siedziba w Krakowie. IV Wydział Ksiąg Wieczystych dla Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza prowadzi dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego księgę wieczystą nr KR1P/00519707/2. Budynki przy ul. Koszykarskiej 31 oraz 31a zostały wybudowane około 2011 – 2013 roku. Konstrukcja budynków żelbetowa z wypełnieniem ceramicznym. Budynki są ocieplone oraz posiadają estetyczną elewację z tynku barwionego. Budynki składają się z kondygnacji podziemnej – na której znajdują się garaże oraz siedmiu kondygnacji nadziemnych. Na parterze budynków znajdują się lokale mieszkalne oraz lokale usługowe a na pozostałych kondygnacjach lokale mieszkalne. W budynku nr 31 znajduje się 129 lokali mieszkalnych a w budynku nr 31A – 122 lokale mieszkalne. Pomiędzy budynkami znajdują się utwardzone kostką brukową ścieżki komunikacyjne oraz trawniki. Przedmiotowy lokal położony jest na drugim piętrze i składa się z czterech pokoi w tym jednego z aneksem kuchennym, łazienki, wc oraz przedpokoju. Układ pomieszczeń w lokalu jest funkcjonalny. Wejście do wszystkich pomieszczeń prowadzi z centralnie umieszczonego korytarza. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 86,72 m². Stolarka okienna pcv. Ekspozycja lokalu dwustronna północna oraz wschodnia. Lokal znajduje się w stanie deweloperskim. Brak stolarki drzwiowej wewnętrznej. Na podłodze wylewka podposadzkowa. Na ścianach tynki. Lokal wyposażony jest w instalacje energii elektrycznej, wodno – kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania. Ciepła woda użytkowa oraz ogrzewanie lokalu centralne z sieci miejskiej. W pokojach oraz w łazience zamontowane są grzejniki. Lokal posiada balkon. Posadzka balkonu betonowa, balustrada ochronna metalowa. Na dzień wizji lokalnej lokal nie jest użytkowany. Dojazd do budynku odbywa się poprzez ulicę Koszykarską, która stanowi drogę publiczną kategorii gminnej a następnie dogami wewnątrzosiedlowym w oparciu o służebności ujawnione w księdze wieczystej KR1P/00465349/0. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 447.870,60zł (brutto)- 414.695,00zł.+8% VAT Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania tj: 335.902,95zł. Rękojmia w wysokości 10% sumy oszacowania wynosi: 44.787,06 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości do dnia poprzedzającego dzień licytacji w gotówce, na rachunek bankowy Komornika Sądowego 05 8619 0006 0030 0325 8058 0001 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. ( Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast. ) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza w Krakowie Konrad Rosiek

Cena wywoławcza:

335 903 zł

3 873 zł/m2

87 m2 4 pokoje

Termin: 2021-04-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/529600

Przetarg na mieszkanie: Kraków, Podgórze, Koszykarska

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

335 903 zł

3 873 zł/m2

87 m2 4 pokoje

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Podgórza w Krakowie Konrad Rosiek mający kancelarię w Krakowie przy ul. Jerzmanowskiego 40/7 podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26.04.2021 r. o godz.11:00 w Wydziale XII Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa- Podgórza w Krakowie przy Przy Rondzie 7 sala D-48 odbędzie się w trybie art. 953 kpc pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako lokal mieszkalny nr 12 o powierzchni użytkowej 86,72 m2 wraz z udziałem wynoszącym 41/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi praw użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal położony jest w Krakowie przy ul. Koszykarskiej 31 należący do dłużnika SOL&ART Spółka z o.o. Projekt Koszykarska Spółka komandytowa z siedziba w Krakowie. IV Wydział Ksiąg Wieczystych dla Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza prowadzi dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego księgę wieczystą nr KR1P/00519707/2. Budynki przy ul. Koszykarskiej 31 oraz 31a zostały wybudowane około 2011 – 2013 roku. Konstrukcja budynków żelbetowa z wypełnieniem ceramicznym. Budynki są ocieplone oraz posiadają estetyczną elewację z tynku barwionego. Budynki składają się z kondygnacji podziemnej – na której znajdują się garaże oraz siedmiu kondygnacji nadziemnych. Na parterze budynków znajdują się lokale mieszkalne oraz lokale usługowe a na pozostałych kondygnacjach lokale mieszkalne. W budynku nr 31 znajduje się 129 lokali mieszkalnych a w budynku nr 31A – 122 lokale mieszkalne. Pomiędzy budynkami znajdują się utwardzone kostką brukową ścieżki komunikacyjne oraz trawniki. Przedmiotowy lokal położony jest na drugim piętrze i składa się z czterech pokoi w tym jednego z aneksem kuchennym, łazienki, wc oraz przedpokoju. Układ pomieszczeń w lokalu jest funkcjonalny. Wejście do wszystkich pomieszczeń prowadzi z centralnie umieszczonego korytarza. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 86,72 m². Stolarka okienna pcv. Ekspozycja lokalu dwustronna północna oraz wschodnia. Lokal znajduje się w stanie deweloperskim. Brak stolarki drzwiowej wewnętrznej. Na podłodze wylewka podposadzkowa. Na ścianach tynki. Lokal wyposażony jest w instalacje energii elektrycznej, wodno – kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania. Ciepła woda użytkowa oraz ogrzewanie lokalu centralne z sieci miejskiej. W pokojach oraz w łazience zamontowane są grzejniki. Lokal posiada balkon. Posadzka balkonu betonowa, balustrada ochronna metalowa. Na dzień wizji lokalnej lokal nie jest użytkowany. Dojazd do budynku odbywa się poprzez ulicę Koszykarską, która stanowi drogę publiczną kategorii gminnej a następnie dogami wewnątrzosiedlowym w oparciu o służebności ujawnione w księdze wieczystej KR1P/00465349/0. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 447.870,60zł (brutto)- 414.695,00zł.+8% VAT Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania tj: 335.902,95zł. Rękojmia w wysokości 10% sumy oszacowania wynosi: 44.787,06 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości do dnia poprzedzającego dzień licytacji w gotówce, na rachunek bankowy Komornika Sądowego 05 8619 0006 0030 0325 8058 0001 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. ( Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast. ) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza w Krakowie Konrad Rosiek

Termin: 2021-04-26

Organizator przetargu:
KOMORNIK
https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/529..
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Licytacja to doskonała okazja do nabycia mieszkania poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.