Przetarg na mieszkanie: Lubin, Ścinawska

ARCHIWALNE

Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Lubinie przeznaczonych do zbycia wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej obejmującej grunt oraz części wspólne budynku LP. POŁOŻENIE NUMER KW Nr geodezyjny gruntu OBRĘB MIASTA LUBINA POWIERZCHNIA GRUNTU POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ CENA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ WADIUM 1. Adama Mickiewicza 71/8 LE1U/00024169/0 222/1 4 734 m2 25,51 m2 96/10000 98 000,00 9800,00 2. Adama Mickiewicza 73/14 LE1U/00024169/0 222/1 4 734 m2 26,03 m2 98/10000 120 000,00 12 000,00 3. Odrodzenia 30a/2 LE1U/00017623/9 319 5 1030 m2 26,95 m2 1382/10000 80 000,00 8000,00 4. Henryka Sienkiewicza 13/11 LE1U/00014412/6 190/1 5 251 m2 47,48 m2 601/10000 180 000,00 18 000,00 5. Ścinawska 3/1 LE1U/00016170/1 136/1 6 76 m2 38,14 m2 297/1000 120 000,00 12 000,00 Nieruchomości stanowią własność Gminy Miejskiej Lubin, wolne są od długów i obciążeń. Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie przy ulicy Jana Kilińskiego 10, w sali nr 126, dnia 29.11.2021 roku o godzinie 10.00. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium wpłacone /w pieniądzu/ należy wpłacić na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Lubinie Pekao S.A. O. Wrocław 08 1240 3464 1111 0010 2750 7835. Termin wpłaty wadium upływa w dniu 23.11.2021 roku. Za wadium wpłacone w terminie uważa się to wadium, które najpóźniej w dniu 23.11.2021 roku znajdzie się na wymienionym rachunku. Na dowodzie wpłaty należy podać położenie lokalu. Wpłata jednego wadium upoważnia do wzięcia udziału w przetargu na jedną nieruchomość. Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń (II p.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie przy ulicy Jana Kilińskiego 10 lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubinie w zakładce aktualności i ogłoszenia www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl, wszelkie informacje można uzyskać w pok. 203 Urzędu Miejskiego w Lubinie, tel. 763070188. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu z dnia 18.10.2021 r. 34132232

Cena wywoławcza:

120 000 zł

1 579 zł/m2

76 m2

Termin: 2021-11-29

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Lubinie

Przetarg na mieszkanie: Lubin, Ścinawska

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

120 000 zł

1 579 zł/m2

76 m2

Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Lubinie przeznaczonych do zbycia wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej obejmującej grunt oraz części wspólne budynku LP. POŁOŻENIE NUMER KW Nr geodezyjny gruntu OBRĘB MIASTA LUBINA POWIERZCHNIA GRUNTU POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ CENA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ WADIUM 1. Adama Mickiewicza 71/8 LE1U/00024169/0 222/1 4 734 m2 25,51 m2 96/10000 98 000,00 9800,00 2. Adama Mickiewicza 73/14 LE1U/00024169/0 222/1 4 734 m2 26,03 m2 98/10000 120 000,00 12 000,00 3. Odrodzenia 30a/2 LE1U/00017623/9 319 5 1030 m2 26,95 m2 1382/10000 80 000,00 8000,00 4. Henryka Sienkiewicza 13/11 LE1U/00014412/6 190/1 5 251 m2 47,48 m2 601/10000 180 000,00 18 000,00 5. Ścinawska 3/1 LE1U/00016170/1 136/1 6 76 m2 38,14 m2 297/1000 120 000,00 12 000,00 Nieruchomości stanowią własność Gminy Miejskiej Lubin, wolne są od długów i obciążeń. Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie przy ulicy Jana Kilińskiego 10, w sali nr 126, dnia 29.11.2021 roku o godzinie 10.00. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium wpłacone /w pieniądzu/ należy wpłacić na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Lubinie Pekao S.A. O. Wrocław 08 1240 3464 1111 0010 2750 7835. Termin wpłaty wadium upływa w dniu 23.11.2021 roku. Za wadium wpłacone w terminie uważa się to wadium, które najpóźniej w dniu 23.11.2021 roku znajdzie się na wymienionym rachunku. Na dowodzie wpłaty należy podać położenie lokalu. Wpłata jednego wadium upoważnia do wzięcia udziału w przetargu na jedną nieruchomość. Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń (II p.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie przy ulicy Jana Kilińskiego 10 lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubinie w zakładce aktualności i ogłoszenia www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl, wszelkie informacje można uzyskać w pok. 203 Urzędu Miejskiego w Lubinie, tel. 763070188. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu z dnia 18.10.2021 r. 34132232

Termin: 2021-11-29

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Lubinie
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia mieszkania poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.