Przetarg na działkę: trzebnicki, Trzebnica, Sulisławice

ARCHIWALNE

Zbywana nieruchomość położona jest w KSIĘGINICACH (Sulisławice)- wieś położona w województwie dolnośląskim, powiat trzebnicki, gmina Trzebnica, na granicy z miastem Trzebnica. Odległość od Wrocławia: ok. 20 km. Atrakcyjna lokalizacja: cicha, spokojna okolica, w pobliżu las Bukowy, szkoła, Trzebnickie stawy. Teren graniczy z miastem Trzebnica. W bezpośrednim otoczeniu zabudowa mieszkaniowo-gospodarcza wsi, grunty użytkowane rolniczo oraz ciek wodny Sowa. Działka ewidencyjna nr: * 285/1 AM-1 o powierzchni 0,1279 ha + udział 1/6 w drodze wewnętrznej- działka nr 285/2 - cena: 150.000,00 zł * 285/3 AM-1 o powierzchni 0,1200 ha + udział 1/6 w drodze wewnętrznej- działka nr 285/2 - cena: 150.000,00 zł * 285/4 AM-1 o powierzchni 0,1200 ha + udział 1/6 w drodze wewnętrznej- działka nr 285/2 - cena: 150.000,00 zł Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00029387/5. Każda z działek jest niezabudowana, nieogrodzona.Teren płaski, bez widocznych przeszkód w zagospodarowaniu. Dojazd drogą asfaltową prowadzącą przez wieś Sulisławice. Nieruchomość zlokalizowana przy ul. H. Brodatego w Trzebnicy (droga wojewódzka nr 340). Media: w, e przebiegają w drodze asfaltowej. Każda z działek sprzedawana jest wraz z udziałem w wysokości 1/6 w prawie własności działki nr 285/2 (działka posiada wydłużony kształt dostosowany do funkcji, jaką ma pełnić w przyszłości - droga wewnętrzna, KW: WR1W/00060971/5). Dla obszaru, na którym położone są nieruchomości istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Księginice – uchwała Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XIV/182/03 z dnia 11.12.2003 roku. Na rysunku planu nieruchomość opisana symbolem Mz3 – zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i jednorodzinna. _Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Trzebnica przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (każda z działek sprzedawana jest odrębnie). _ _ _ _Data przetargów GGN P/59/2021_: 29 listopada 2021 roku (godziny przetargów: 9:00, 9:30, 10:00). _Data wpłaty wadium: 24 listopada 2021 roku._ _Cena wywoławcza- 150_.000,00 zł (cena każdej z działek). _Do ceny osiągniętej w trakcie licytacji zostanie doliczony podatek VAT (stawka: 23%)._ __ _Szczegóły dotyczące przetargu GGN P/59/2021 ogłoszonego przez Burmistrza Gminy Trzebnica, w tym informacje dotyczące warunków, które należy spełnić, by wziąć udział w przetargu, dostępne są na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Trzebnicy. Informacje również pod nr telefonu: 71 312 06 11 wew. 252-254_

Cena wywoławcza:

150 000 zł

117 zł/m2

1 279 m2

Termin: 2021-11-29

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Trzebnica

Przetarg na działkę: trzebnicki, Trzebnica, Sulisławice

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

150 000 zł

117 zł/m2

1 279 m2

Zbywana nieruchomość położona jest w KSIĘGINICACH (Sulisławice)- wieś położona w województwie dolnośląskim, powiat trzebnicki, gmina Trzebnica, na granicy z miastem Trzebnica. Odległość od Wrocławia: ok. 20 km. Atrakcyjna lokalizacja: cicha, spokojna okolica, w pobliżu las Bukowy, szkoła, Trzebnickie stawy. Teren graniczy z miastem Trzebnica. W bezpośrednim otoczeniu zabudowa mieszkaniowo-gospodarcza wsi, grunty użytkowane rolniczo oraz ciek wodny Sowa. Działka ewidencyjna nr: * 285/1 AM-1 o powierzchni 0,1279 ha + udział 1/6 w drodze wewnętrznej- działka nr 285/2 - cena: 150.000,00 zł * 285/3 AM-1 o powierzchni 0,1200 ha + udział 1/6 w drodze wewnętrznej- działka nr 285/2 - cena: 150.000,00 zł * 285/4 AM-1 o powierzchni 0,1200 ha + udział 1/6 w drodze wewnętrznej- działka nr 285/2 - cena: 150.000,00 zł Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00029387/5. Każda z działek jest niezabudowana, nieogrodzona.Teren płaski, bez widocznych przeszkód w zagospodarowaniu. Dojazd drogą asfaltową prowadzącą przez wieś Sulisławice. Nieruchomość zlokalizowana przy ul. H. Brodatego w Trzebnicy (droga wojewódzka nr 340). Media: w, e przebiegają w drodze asfaltowej. Każda z działek sprzedawana jest wraz z udziałem w wysokości 1/6 w prawie własności działki nr 285/2 (działka posiada wydłużony kształt dostosowany do funkcji, jaką ma pełnić w przyszłości - droga wewnętrzna, KW: WR1W/00060971/5). Dla obszaru, na którym położone są nieruchomości istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Księginice – uchwała Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XIV/182/03 z dnia 11.12.2003 roku. Na rysunku planu nieruchomość opisana symbolem Mz3 – zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i jednorodzinna. _Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Trzebnica przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (każda z działek sprzedawana jest odrębnie). _ _ _ _Data przetargów GGN P/59/2021_: 29 listopada 2021 roku (godziny przetargów: 9:00, 9:30, 10:00). _Data wpłaty wadium: 24 listopada 2021 roku._ _Cena wywoławcza- 150_.000,00 zł (cena każdej z działek). _Do ceny osiągniętej w trakcie licytacji zostanie doliczony podatek VAT (stawka: 23%)._ __ _Szczegóły dotyczące przetargu GGN P/59/2021 ogłoszonego przez Burmistrza Gminy Trzebnica, w tym informacje dotyczące warunków, które należy spełnić, by wziąć udział w przetargu, dostępne są na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Trzebnicy. Informacje również pod nr telefonu: 71 312 06 11 wew. 252-254_

Termin: 2021-11-29

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Trzebnica
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.