Licytacja działki: Ostrów Wielkopolski, Zana

ARCHIWALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wlkp. Marcin Kasendra na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-09-2021 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Sądowej 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, pokój 66, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej pod adresem: ul. Zana , 63-400 Ostrów Wlkp., dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. - V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako działka nr 134/1 o powierzchni 250 m2, zagospodarowana zielenią, stanowiąca przydomowy ogródek. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dostęp ten nie został w żaden sposób uregulowany. Suma oszacowania wynosi 27 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 18 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 700,00 zł. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bp S.A. 60 1020 2267 0000 4102 0035 5271. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim mieszczącym się pod adresem: ul. Sądowej 2, Ostrów Wielkopolski, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Marcin Kasendra

Cena wywoławcza:

18 000 zł

72 zł/m2

250 m2

Termin: 2021-09-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK

Przetarg na działkę: Ostrów Wielkopolski, Zana

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

18 000 zł

72 zł/m2

250 m2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wlkp. Marcin Kasendra na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-09-2021 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Sądowej 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, pokój 66, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej pod adresem: ul. Zana , 63-400 Ostrów Wlkp., dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. - V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako działka nr 134/1 o powierzchni 250 m2, zagospodarowana zielenią, stanowiąca przydomowy ogródek. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dostęp ten nie został w żaden sposób uregulowany. Suma oszacowania wynosi 27 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 18 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 700,00 zł. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bp S.A. 60 1020 2267 0000 4102 0035 5271. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim mieszczącym się pod adresem: ul. Sądowej 2, Ostrów Wielkopolski, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Marcin Kasendra

Termin: 2021-09-17

Organizator przetargu:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Licytacja to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.