Przetarg na działkę: Gostynin, Miałkówek

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Wójt Gminy Gostynin ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynków i budowli zlokalizowanych na działce, ustanowionego do dnia 5 grudnia 2089r. na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. Prawo użytkowania wieczystego gruntów stanowiących działkę nr 116 o pow. 7,81 ha w miejscowości Miałkówek gm. Gostynin oraz prawo własności budynków zlokalizowanych na działce. Nr księgi wieczystej PL1G/00005356/1. Cena wywoławcza: 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset złotych i 00/100) Wadium: 250.000,00 zł, (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) Przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2021r. o godz. 12.00 w sali nr 5 Urzędu Gminy w Gostyninie ul. Rynek 26. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gostynin, zamieszczono w BIP oraz na stronie internetowej gminy i w gazecie ogólnopolskiej. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Gostynin pokój nr 16, tel.   .

Cena wywoławcza:

2 500 000 zł

32 zł/m2

78 100 m2

Termin: 2021-09-18

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Gostynin

Przetarg na działkę: Gostynin, Miałkówek

Cena wywoławcza:

2 500 000 zł

32 zł/m2

78 100 m2

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Wójt Gminy Gostynin ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynków i budowli zlokalizowanych na działce, ustanowionego do dnia 5 grudnia 2089r. na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. Prawo użytkowania wieczystego gruntów stanowiących działkę nr 116 o pow. 7,81 ha w miejscowości Miałkówek gm. Gostynin oraz prawo własności budynków zlokalizowanych na działce. Nr księgi wieczystej PL1G/00005356/1. Cena wywoławcza: 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset złotych i 00/100) Wadium: 250.000,00 zł, (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) Przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2021r. o godz. 12.00 w sali nr 5 Urzędu Gminy w Gostyninie ul. Rynek 26. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gostynin, zamieszczono w BIP oraz na stronie internetowej gminy i w gazecie ogólnopolskiej. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Gostynin pokój nr 16, tel.   .

Termin: 2021-09-18

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Gostynin
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.