Przetarg na działkę: Bełchatów

ARCHIWALNE

SYNDYK – ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bełchatowie składającej się z działki nr 315, o powierzchni 0,0518 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr PT1B/00062442/4, w trybie pisemnego konkursu ofert. Operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży dostępny jest w kancelarii syndyka, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 42********28 lub 60*******25 w godz. 10 -15 oraz na stronie www.galazkaupadlosci.pl. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS” - sygn. Akt. V GUp 46/21 należy przesłać listem poleconym (liczy się data wpływu do kancelarii) w terminie do dnia 30.07.2021 r. na adres Kancelaria Syndyka 90-755 Łódź Al. 1 Maja 87 p. 211. Oferta winna zawierać nazwę, siedzibę i status prawny oferenta, cenę nabycia, oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty. Warunkiem udziału w konkursie jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny oszacowania. Wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn i prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami.

Cena wywoławcza:

4 825 zł

9 zł/m2

518 m2

Termin: 2021-07-30

Organizator przetargu:
Syndyk
https://www.olx.pl/d/oferta/syndyk-sprzeda-1-2-udzialu-w-prawie-wlasnosci-nieruchomosci-..

Przetarg na działkę: Bełchatów

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

4 825 zł

9 zł/m2

518 m2

SYNDYK – ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bełchatowie składającej się z działki nr 315, o powierzchni 0,0518 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr PT1B/00062442/4, w trybie pisemnego konkursu ofert. Operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży dostępny jest w kancelarii syndyka, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 42********28 lub 60*******25 w godz. 10 -15 oraz na stronie www.galazkaupadlosci.pl. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS” - sygn. Akt. V GUp 46/21 należy przesłać listem poleconym (liczy się data wpływu do kancelarii) w terminie do dnia 30.07.2021 r. na adres Kancelaria Syndyka 90-755 Łódź Al. 1 Maja 87 p. 211. Oferta winna zawierać nazwę, siedzibę i status prawny oferenta, cenę nabycia, oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty. Warunkiem udziału w konkursie jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny oszacowania. Wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn i prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami.

Termin: 2021-07-30

Organizator przetargu:
Syndyk
https://www.olx.pl/d/oferta/syndyk-sprzeda-1-2-u..
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.