Przetarg na dom: miechowski, Gołcza, Przybysławice

Syndyk masy upadłości ****************** w upadłości w Gołczy - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości. Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 634 o pow. 11 800 m2, położonej w miejscowości Przybysławice 5, gmina Gołcza, powiat miechowski, województwo małopolskie. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 44,72 m2, budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 19,60 m2 oraz stodołą o powierzchni użytkowej 75,68 m2. Dla nieruchomości gruntowej założona jest Księga Wieczysta nr KR1M/00053267/7, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Miechowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Cena wywoławcza to kwota wskazana w operacie szacunkowym, tj. 55 000,00 PLN netto (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 groszy). Cena wywoławcza wynosi 55 000,00 PLN netto (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 groszy). I. Warunki uczestnictwa w konkursie: 1. Złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości opisanej wyżej wraz z proponowaną ceną nabycia netto. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie i być nie niższa niż cena wywoławcza. 2. Pisemną ofertę kupna wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną kwotowo i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert – Przybysławice” – w terminie do dnia 26 lipca 2021 roku, do godziny 16:00, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do notariusza. Przystępujący do konkursu winien zapoznać się jego regulaminem, który jest dostępny w Kancelarii Syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3, 30-504 Kraków oraz na stronie internetowej www.syndyk.malopolska.pl Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny. Wybór oferty nastąpi w dniu 27 lipca 2021 r., o godzinie 14:00, w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7. Nieruchomość, która jest objęta niniejszym konkursem można oglądać we wszystkie dni powszednie – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Kancelarią Syndyka, nr tel. 694-703-283.

Cena wywoławcza:

55 000 zł

1 230 zł/m2

45 m2

Termin: 2021-07-26

Organizator przetargu:
syndyk.malopolska.pl

Przetarg na dom: miechowski, Gołcza, Przybysławice

Cena wywoławcza:

55 000 zł

1 230 zł/m2

45 m2

Syndyk masy upadłości ****************** w upadłości w Gołczy - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości. Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 634 o pow. 11 800 m2, położonej w miejscowości Przybysławice 5, gmina Gołcza, powiat miechowski, województwo małopolskie. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 44,72 m2, budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 19,60 m2 oraz stodołą o powierzchni użytkowej 75,68 m2. Dla nieruchomości gruntowej założona jest Księga Wieczysta nr KR1M/00053267/7, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Miechowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Cena wywoławcza to kwota wskazana w operacie szacunkowym, tj. 55 000,00 PLN netto (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 groszy). Cena wywoławcza wynosi 55 000,00 PLN netto (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 groszy). I. Warunki uczestnictwa w konkursie: 1. Złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości opisanej wyżej wraz z proponowaną ceną nabycia netto. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie i być nie niższa niż cena wywoławcza. 2. Pisemną ofertę kupna wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną kwotowo i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert – Przybysławice” – w terminie do dnia 26 lipca 2021 roku, do godziny 16:00, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do notariusza. Przystępujący do konkursu winien zapoznać się jego regulaminem, który jest dostępny w Kancelarii Syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3, 30-504 Kraków oraz na stronie internetowej www.syndyk.malopolska.pl Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny. Wybór oferty nastąpi w dniu 27 lipca 2021 r., o godzinie 14:00, w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7. Nieruchomość, która jest objęta niniejszym konkursem można oglądać we wszystkie dni powszednie – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Kancelarią Syndyka, nr tel. 694-703-283.

Termin: 2021-07-26

Organizator przetargu:
syndyk.malopolska.pl
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia domu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.