Przetarg na dom: Ostróda, 11 Listopada

ARCHIWALNE

Syndyk Masy Upadłości Pani Marty Szczepańskiej (Sygn. Akt V GUp of 8/21), ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki: Prawa wieczystego użytkowania działki 89/5 o pow. 0,0069 ha Kw. Nr EL1O/00012088/0, oraz prawo własności znajdującego się na niej budynku mieszkalno usługowego o pow. użytkowej 183,84 m. kw. w zabudowie szeregowej, a także prawa własności działki nr 89/23 o pow. 0,0077 ha Kw nr EL1O/00026961/5 Nieruchomość położona jest w miejscowości Ostróda przy ul. 11 Listopada 10. Dla nieruchomości prowadzone są Księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Ostródzie. Sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą niż wartość oszacowania to jest 455.000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt pięć tys. zł). Do ceny wynegocjowanej doliczone zostaną ewentualne należne podatki według obowiązujących przepisów. Zainteresowani winni przesłać ofertę w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Oferta V GUp "of" 8/21 na adres: Kancelaria Syndyka ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława w terminie do dnia 29.11.2021 r. Do oferty należy dołączyć dokumenty określone w warunkach sprzedaży oraz potwierdzenie wpłaty wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości   . Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 30.11.2021 r. o godz. 14.30. w drodze konkursu ofert powiązanego z aukcją na bazie złożonych ofert stosownie do przepisów Prawa upadłościowego, Kodeksu Cywilnego oraz warunków określonych w Postanowieniu Sądu, Składający ofertę jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami sprzedaży zatwierdzonymi przez Sędziego komisarza. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu ofert powiązanego z aukcją bez dokonania wyboru. Ze szczegółowymi warunkami sprzedaży zatwierdzonymi Postanowieniem Sędziego - Komisarza oraz z opisem i oszacowaniem lokalu mieszkalnego a także ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości można zapoznać się codziennie w kancelarii syndyka masy upadłości przy ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława po uprzednim kontakcie telefonicznym z syndykiem pod nr   . Kontakt: Syndyk Antoni Paciorkowski tel:   Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ( )

Cena wywoławcza:

455 000 zł

2 475 zł/m2

184 m2 3 pokoje

Termin: 2021-11-29

Organizator przetargu:
Syndyk Antoni Paciorkowski

Przetarg na dom: Ostróda, 11 Listopada

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

455 000 zł

2 475 zł/m2

184 m2 3 pokoje

Syndyk Masy Upadłości Pani Marty Szczepańskiej (Sygn. Akt V GUp of 8/21), ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki: Prawa wieczystego użytkowania działki 89/5 o pow. 0,0069 ha Kw. Nr EL1O/00012088/0, oraz prawo własności znajdującego się na niej budynku mieszkalno usługowego o pow. użytkowej 183,84 m. kw. w zabudowie szeregowej, a także prawa własności działki nr 89/23 o pow. 0,0077 ha Kw nr EL1O/00026961/5 Nieruchomość położona jest w miejscowości Ostróda przy ul. 11 Listopada 10. Dla nieruchomości prowadzone są Księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Ostródzie. Sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą niż wartość oszacowania to jest 455.000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt pięć tys. zł). Do ceny wynegocjowanej doliczone zostaną ewentualne należne podatki według obowiązujących przepisów. Zainteresowani winni przesłać ofertę w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Oferta V GUp "of" 8/21 na adres: Kancelaria Syndyka ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława w terminie do dnia 29.11.2021 r. Do oferty należy dołączyć dokumenty określone w warunkach sprzedaży oraz potwierdzenie wpłaty wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości   . Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 30.11.2021 r. o godz. 14.30. w drodze konkursu ofert powiązanego z aukcją na bazie złożonych ofert stosownie do przepisów Prawa upadłościowego, Kodeksu Cywilnego oraz warunków określonych w Postanowieniu Sądu, Składający ofertę jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami sprzedaży zatwierdzonymi przez Sędziego komisarza. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu ofert powiązanego z aukcją bez dokonania wyboru. Ze szczegółowymi warunkami sprzedaży zatwierdzonymi Postanowieniem Sędziego - Komisarza oraz z opisem i oszacowaniem lokalu mieszkalnego a także ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości można zapoznać się codziennie w kancelarii syndyka masy upadłości przy ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława po uprzednim kontakcie telefonicznym z syndykiem pod nr   . Kontakt: Syndyk Antoni Paciorkowski tel:   Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ( )

Termin: 2021-11-29

Organizator przetargu:
Syndyk Antoni Paciorkowski
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia domu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.