Licytacja domu: poznański, Swarzędz, Gortatowo, Daleka

ARCHIWALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-04-2021 o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Daleka, Gortatowo , 62-020 Swarzędz. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem garażowym położonej w Gortatowie przy ul. Dalekiej, Swarzędz. W skład nieruchomości wchodzi budynek mieszkalny jednorodzinny parterowy z poddaszem mieszkalnym - w części podpiwniczony, wolnostojący (nie oddany do użytkowania i nie zamieszkały) o łącznej powierzchni użytkowej 439,62m2, budynek garażowy o powierzchni użytkowej 54,00m2 oraz prawo własności gruntu działki nr 176/1 o powierzchni 0,2252 ha. Budynek do częściowego remontu. Oględziny nieruchomości wraz z komornikiem wyznaczone na dzień 21.04.2021r. godz. 13.30 Suma oszacowania wynosi 977 015,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 488 507,50 zł. Rękojmia powinna być wpłacona na konto Komornika Sądowego: BZ WBK S.A. 40109027340000000102395771 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 40 1090 2734 0000 0001 0239 5771. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Piotr Winter

Cena wywoławcza:

488 508 zł

1 111 zł/m2

440 m2

Termin: 2021-04-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK

Przetarg na dom: poznański, Swarzędz, Gortatowo, Daleka

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

488 508 zł

1 111 zł/m2

440 m2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-04-2021 o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Daleka, Gortatowo , 62-020 Swarzędz. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem garażowym położonej w Gortatowie przy ul. Dalekiej, Swarzędz. W skład nieruchomości wchodzi budynek mieszkalny jednorodzinny parterowy z poddaszem mieszkalnym - w części podpiwniczony, wolnostojący (nie oddany do użytkowania i nie zamieszkały) o łącznej powierzchni użytkowej 439,62m2, budynek garażowy o powierzchni użytkowej 54,00m2 oraz prawo własności gruntu działki nr 176/1 o powierzchni 0,2252 ha. Budynek do częściowego remontu. Oględziny nieruchomości wraz z komornikiem wyznaczone na dzień 21.04.2021r. godz. 13.30 Suma oszacowania wynosi 977 015,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 488 507,50 zł. Rękojmia powinna być wpłacona na konto Komornika Sądowego: BZ WBK S.A. 40109027340000000102395771 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 40 1090 2734 0000 0001 0239 5771. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Piotr Winter

Termin: 2021-04-26

Organizator przetargu:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Licytacja to doskonała okazja do nabycia domu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.