Licytacja domu: Czechowice-Dziedzice, Królowej Jadwigi

ARCHIWALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Marcin Niemczyk na podstawie art. 1013 zn. 6 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-11-2021 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pszczynie z siedzibą przy Bogedaina 14, 43-200 Pszczyna,  w sali nr 118 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika******************* z o.o., położonej pod adresem Czechowice - Dziedzice ul. Królowej Jadwigi, (poczta: 43-502 Czechowice - Dziedzice), dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Opis nieruchomości: działka gruntu o numerze ewidencyjnym 4050/4 o pow. 288 m2 zabudowana budynkiem o konstrukcji murowanej, w zabudowie zwartej, niepodpiwniczonym, parterowym z poddaszem użytkowym oraz garażem w bryle budynku. Budynek jest niezamieszkały i niewykończony, składa się z następujących pomieszczeń: parter: wiatrołap o pow. 2,25 m2, przedpokój o pow. 8,10 m2, kuchnia o pow. 8,00 m2, jadalnia o pow. 7,90, klatka schodowa o pow. 5,90 m2, łazienka o pow. 3,60 m2, pokój dzienny o pow. 25,20 m2, garaż o pow. 16,80 m2; poddasze: schody z przedpokojem o pow. 6,15 m3, pokój z balkonem o pow. 13,90 m2, sypialnia o pow. 7,10 m2, łazienka o pow. 5,40 m2, pokój o pow. 11,10 m2, sypialnia o pow. 12,30 m2. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi: 116,90 m2. Uzbrojenie: przyłącze wody oraz gazu - rozprowadzenie po budynku bez osprzętu końcowego, przyłącze elektryczne z rozdzielnią - rozprowadzenie po budynku bez osprzętu końcowego. Suma oszacowania wynosi 148 427,00 zł (zawiera podatek VAT), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 111 320,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 842,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP I/O Centum w Tychach 25 1020 2528 0000 0102 0105 0749. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. Zdjęcia nieruchomości znajdują się na stronie internetowej kancelarii: www.komornikniemczyk.pl _Komornik Sądowy_ _Marcin Niemczyk_

Cena wywoławcza:

111 320 zł

952 zł/m2

117 m2

Termin: 2021-11-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK

Przetarg na dom: Czechowice-Dziedzice, Królowej Jadwigi

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

111 320 zł

952 zł/m2

117 m2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Marcin Niemczyk na podstawie art. 1013 zn. 6 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-11-2021 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pszczynie z siedzibą przy Bogedaina 14, 43-200 Pszczyna,  w sali nr 118 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika******************* z o.o., położonej pod adresem Czechowice - Dziedzice ul. Królowej Jadwigi, (poczta: 43-502 Czechowice - Dziedzice), dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Opis nieruchomości: działka gruntu o numerze ewidencyjnym 4050/4 o pow. 288 m2 zabudowana budynkiem o konstrukcji murowanej, w zabudowie zwartej, niepodpiwniczonym, parterowym z poddaszem użytkowym oraz garażem w bryle budynku. Budynek jest niezamieszkały i niewykończony, składa się z następujących pomieszczeń: parter: wiatrołap o pow. 2,25 m2, przedpokój o pow. 8,10 m2, kuchnia o pow. 8,00 m2, jadalnia o pow. 7,90, klatka schodowa o pow. 5,90 m2, łazienka o pow. 3,60 m2, pokój dzienny o pow. 25,20 m2, garaż o pow. 16,80 m2; poddasze: schody z przedpokojem o pow. 6,15 m3, pokój z balkonem o pow. 13,90 m2, sypialnia o pow. 7,10 m2, łazienka o pow. 5,40 m2, pokój o pow. 11,10 m2, sypialnia o pow. 12,30 m2. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi: 116,90 m2. Uzbrojenie: przyłącze wody oraz gazu - rozprowadzenie po budynku bez osprzętu końcowego, przyłącze elektryczne z rozdzielnią - rozprowadzenie po budynku bez osprzętu końcowego. Suma oszacowania wynosi 148 427,00 zł (zawiera podatek VAT), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 111 320,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 842,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP I/O Centum w Tychach 25 1020 2528 0000 0102 0105 0749. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. Zdjęcia nieruchomości znajdują się na stronie internetowej kancelarii: www.komornikniemczyk.pl _Komornik Sądowy_ _Marcin Niemczyk_

Termin: 2021-11-29

Organizator przetargu:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Licytacja to doskonała okazja do nabycia domu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.