Przetarg na dom: Bisztynek, Owcza

ARCHIWALNE

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntowej zabudowanej ujawnionej w księdze wieczystej KW ******************* stanowiącej działkę nr 55/3 (obręb 1 m. Bisztynek) o powierzchni 0,0642 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 120,63 m2 oraz budynkiem garażu o powierzchni użytkowej 32,33 m2 położoną w Bisztynku przy ul. Owczej 7, powiat bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie. Wartość rynkowa z operatu szacunkowego wynosi 366.000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) Majątek masy upadłości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. (089) 535-42-87, tel. kom. 502 510 318. Oferty określające przedmiot nabycia z ceną należy składać w zamkniętych kopertach na adres Biura Upadłości: 10-407 Olsztyn ul. Lubelska 30 pok. 112, z dopiskiem "Oferta- Bisztynek" do 29.11.2021 r. do godz. 14.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2021 r. o godz. 900 w Biurze Upadłości w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 30 p. 112. _W przypadku złożenia kilku ofert syndyk zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dalszych negocjacji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zastrzega się również prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia rokowań przez Sędziego Komisarza lub Syndyka w każdym stadium bez podania przyczyny._ 34137463

Cena wywoławcza:

366 000 zł

3 034 zł/m2

121 m2

Termin: 2021-11-29

Organizator przetargu:
Syndyk

Przetarg na dom: Bisztynek, Owcza

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

366 000 zł

3 034 zł/m2

121 m2

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntowej zabudowanej ujawnionej w księdze wieczystej KW ******************* stanowiącej działkę nr 55/3 (obręb 1 m. Bisztynek) o powierzchni 0,0642 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 120,63 m2 oraz budynkiem garażu o powierzchni użytkowej 32,33 m2 położoną w Bisztynku przy ul. Owczej 7, powiat bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie. Wartość rynkowa z operatu szacunkowego wynosi 366.000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) Majątek masy upadłości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. (089) 535-42-87, tel. kom. 502 510 318. Oferty określające przedmiot nabycia z ceną należy składać w zamkniętych kopertach na adres Biura Upadłości: 10-407 Olsztyn ul. Lubelska 30 pok. 112, z dopiskiem "Oferta- Bisztynek" do 29.11.2021 r. do godz. 14.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2021 r. o godz. 900 w Biurze Upadłości w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 30 p. 112. _W przypadku złożenia kilku ofert syndyk zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dalszych negocjacji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zastrzega się również prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia rokowań przez Sędziego Komisarza lub Syndyka w każdym stadium bez podania przyczyny._ 34137463

Termin: 2021-11-29

Organizator przetargu:
Syndyk
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia domu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.